Tapio21

Tapio is de god van de natuur, meteen het onderwerp van deze blog.

Saturday, March 31, 2007

Hebriden willen nerts uitroeien

Bijna twee eeuwen lang hebben zeevogels een veilig onderkomen gevonden op de geheimzinnige, geïsoleerde Treshnish eilanden aan de Schotse westkust. Maar die rust dreigt verstoord te worden door de nerts, die vanop het eiland Mull minder dan vijf kilometer hoeft te zwemmen om de archipel te bereiken. Daarom is men nu van plan de nerts uit te roeien.

“Op de Treshnish eilanden leven duizenden papegaaiduikers, stormvogels, zeekoeten, alken, pijlstormvolgens en kwartelkoningen,” stipt de krant The Scotsman aan. “Maar dit toevluchtsoord zou een dodelijke val kunnen worden, want er wordt voor gevreesd dat nertsen vanuit Mull naar de eilandjes zouden kunnen zwemmen en daar onder het vogelbestand dood en vernieling zaaien.”


“De nerts is immers een goede zwemmer en een uiterst efficiënt jager,” voert de Scottish Natural Heritage (SNH) aan. “De nertsen hebben dan ook het potentieel om het vogelbestand van de Treshnish eilanden te decimeren.” Er wordt nu geprobeerd om de nertsenpopulatie op de eilanden Mull en Iona onder controle te houden, zodat men op de eilanden zelf niet op de nertsen zou moeten jagen.


De SNH heeft de nerts op de Western Isles, in het noorden van Schotland, al uitgeroeid. De organisatie werkt nu aan een plan om te beletten dat het roofdier zich op de Treshnish eilanden zou kunnen vestigen. Niet alleen is de nerts een goede zwemmer, maar hij zou ook ongevraagd kunnen meereizen met toeristen of vissers.


De nertsen zijn afkomstig van kwekerijen uit de jaren vijftig en zestig. Toen die projecten mislukten, ontsnapten de dieren of werden ze losgelaten. Op de Western Isles zouden er zich tienduizend nertsen hebben gevestigd. Ze vallen er vooral jonge vogels aan, of stelen de eieren van broedende koppels.


Het uitroeien van de nertsen blijkt ook te helpen. “Op de eilanden waar ze zijn verdwenen, zijn vogels opnieuw aan het broeden gegaan,” aldus The Scotsman. De erts wordt in Groot-Brittannië beschouwd als een exotisch dier dat een grote schade aanricht aan het locale leefmilieu. Er mag dan ook extensief op gejaagd worden.

Koeienmest kan ontbossing tegengaan

Het Midden-Amerikaanse land El Salvador heeft enorm te lijden onder ontbossing, onder meer omdat de bevolking vooral brandhout gebruikt voor zijn verwarming. Daarom is nu onder leiding van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) een project opgestart om biogas te genereren uit biomassa. Eén van de belangrijke grondstoffen daarvoor is koeienmest.


In Santa Barbara, een klein stadje met ongeveer tweeduizend inwoners, werd daarrond een proefproject opgestart. Verschillende boerenfamilies produceren er biogas uit koeienmest. “Op die manier hebben zij het huishoudelijke gebruik van brandhout met 50 procent verminderd,” meldt het persbureau IPS.


Het installeren van een biodigester vraagt geen hoogtechnologische kennis en vergt ook geen grote investering. “De kosten bedragen ongeveer 300 dollar,” stipt het persbureau nog aan. “De uitrusting kan zelf gemaakt worden, brengt geen risico's voor de gezondheid mee en stoot geen vervelende geurtjes uit.”


Biodigesters hebben volgens betrokken organisaties alleen maar voordelen voor het milieu en zijn onmisbaar in de strijd tegen de dramatische ontbossing in El Salvador. Het project moet de mensen bewust maken van de voordelen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals biomassa en verbeterde kachels, die het verbruik van brandhout met 90 procent kunnen terugbrengen.


Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties lijdt El Salvador van alle Centraal-Amerikaanse landen het meest onder de verslechterde milieutoestand. Meer dan 75 procent van de bodem wordt aangetast door erosie als gevolg van ontbossing, verstedelijking en de grote concentratie van de bevolking. El Salvador is, na Haïti, het meest ontboste land in Centraal-Amerika. Amper 5 procent van de oppervlakte van het land bestaat nog uit bos.

Planckendael pakt uit met gevlekte hyena's

Het dierenpark Planckendael in Mechelen heeft er een nieuwe attractie bij. Twee jonge gevlekte hyena’s van de zoo Blijdorp in Rotterdam komen er immers voor onbepaalde tijd logeren. In de Nederlandse dierentuin is men gestart met een kweekprogramma, maar daarbij waren de twee jonge mannetjes op overschot. Daarom werd er naar een opvang gezocht in een andere dierentuin.


De twee jonge gevlekte hyena’s dragen de naam Sité en Sabu. Het zijn twee broers van vier jaar oud. Het is de eerste keer dat de gevlekte hyena, de grootste en de gevaarlijkste van alle hyena’s, in Planckendael kan bewonderd worden. De soort was trouwens nog nooit in een Belgische zoo te gast en amper twaalf Europese dierentuinen hebben een gevlekte hyena in hun collectie.


Sité en Sabu komen uit het dierenpark Blijdorp in het Nederlandse Rotterdam. Omdat men daar met een nieuw kweekprogramma start, waren er twee mannetjes op overschot. In het wild leven gevlekte hyena’s ten zuiden van de Sahara. Lange tijd werd verondersteld dat ze uitsluitend aas aten of prooien roofden van andere dieren. Inmiddels is aangetoond dat dit niet waar is. Het zijn namelijk groepsjagers, net als wolven.

Dolfijnvriendelijke visserij helpt niet

Hoewel er in de Stille Oceaan al bijna twintig jaar met dolfijnvriendelijke netten op tonijn wordt gevist, is de dolfijnstand er nog maar nauwelijks hersteld. Sommige wetenschappers vermoeden dat de dolfijnvriendelijke tonijnvangst zelf de comeback van de dolfijn verhindert. Maar ook veranderingen in het ecosysteem zouden een rol spelen.

Zowel tonijnen als dolfijnen jagen kleine vissen naar de oppervlakte van het water. Dit trekt de aandacht van hongerige zeevogels. Zodra de vissers dolfijnen en zeevogels in de gaten kregen, sloten zij met hun boten en netten de tonijn en de dolfijnen in. Deze vangsttechniek leverde veel tonijn op, maar had tragische gevolgen voor de dolfijn.

“Geschat wordt dat tegen het eind van de jaren zeventig er nog maar een kwart over was van de oorspronkelijke populatie van gevlekte en langsnuit dolfijnen,” aldus het magazine OneWorld. “Volgens de Amerikaanse milieuorganisatie Earth Island Institute zijn er maar liefst zeven miljoen dolfijnen in de netten van tonijnvissers gestorven.”

Gedwongen door de publieke opinie en een strengere Amerikaanse wetgeving, stapten de tonijnvissers in de Stille Oceaan over op dolfijnvriendelijke vangsttechnieken, waardoor de bijvangst van dolfijnen aanzienlijk is gereduceerd. Maar dat heeft tot nu toe niet geleid tot een heropbloei van het dolfijnenbestand.

Hoewel er bij de vangst zelf nog maar weinig dolfijnen omkomen, is de tonijnindustrie volgens marinebiologen nog steeds de boosdoener. “Bij de nieuwe vangsttechniek worden de dolfijnen nog steeds met speedboten achtervolgd', voeren ze aan. “Tijdens deze achtervolging raken de vrouwtjes hun jongen kwijt. Op hun eentje kunnen die jonge dieren onmogelijk overleven.”

Ze geven wel toegeven dat er meer onderzoek nodig is om die stelling te onderbouwen. Anderen stellen dat diverse factoren een rol kunnen spelen bij het wegblijven van de dolfijn, zoals veranderingen in het ecosysteem van de oceaan.

België wordt snel warmer

De temperatuur steeg de voorbije twintig jaar twee keer zo snel in België als in de rest van de wereld. In België steeg de temperatuur gemiddeld met 0,9 graden, terwijl dat wereldwijd beperkt bleef tot 0,54 graden. Dat blijkt uit het allereerste Belgische klimaatrapport van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI).


Tussen 1833 en 1910 bedroeg de gemiddelde temperatuur in Ukkel 8,8 graden en tussen 1910 en 1987 werd een stijging naar 9,7 graden opgetekend. Maar na 1987 schoot de temperatuur opeens door naar een gemiddelde van 10,6 graden. Daardoor steeg de temperatuur in België bijna twee keer zo snel als in de rest van de wereld. “Een stijging met bijna één graad op niet eens twintig jaar is enorm,” aldus het KMI. “Zoiets is de afgelopen honderdduizend jaar nergens gebeurd.”


Het KMI mat ook het aantal hittegolven tussen 1954 en 2006. Hittegolven deden zich tot begin jaren negentig in België eens om de tien jaar voor (in 1957, 1959, 1975 en 1976). In 1990 waren er opeens twee in één zomer. De voorbije jaren registreerde het KMI haast elke zomer een hittegolf, want zowel in 1994, 1995 (2), 1998, 1999, 2000, 2002, 2003 en 2006 werden uitzonderlijke temperaturen opgetekend.


Het KMI berekende ook het aantal tropische dagen, waarbij temperaturen van meer dan 30 graden worden genoteerd, in Ukkel tussen 1968 en 2006. Tot in 1989 bleef dat aantal heel beperkt. Meestal varieerde dit van nul tot drie per jaar. In 2006 waren er dat er plots elf.

Stijgende zeespiegel bedreigt 634 miljoen mensen

Wereldwijd worden 634 miljoen mensen bedreigd door een stijging van de zeespiegel als gevolg van de opwarming van de aarde. Bovendien zijn een aantal belangrijke steden, zoals Tokyo, New York, Mumbai, Shanghai, Jakarta en Dhaka, eveneens bedreigd. Dat hebben een aantal wetenschappers berekend.


Nederland, de Bahama's, Bangladesh, Frans Polynesië en Gambia vormen de top vijf van landen wiens grondgebied procentueel gezien voor het grootste deel in de gevarenzone liggen. Als het om absoluut landoppervlak gaat, voeren Rusland, Canada, de Verenigde Staten, China en Indonesië de lijst aan. De top vijf van landen waar het grootste aantal mensen in de gevarenzone woont, wordt gevormd door China, India, Bangladesh, Vietnam en Indonesië.


De onderzoekers benadrukken dat in meer dan 180 mensen in een gevarenzone wonen. Ze voegen er aan toe dat de gevarenzones in zeventig procent van de landen ook stedelijke gebieden omvatten met meer dan vijf miljoen inwoners. Het gaat daarbij onder meer om Tokyo, New York, Mumbai, Shanghai, Jakarta en Dhaka.


Er wordt opgemerkt dat maatregelen niet goedkoop of gemakkelijk zullen zijn. “Enorme aantallen mensen zouden moeten worden verplaatst en gebouwen moeten op ontzagwekkende schaal worden aangepast om inwoners tegen wassend water te beschermen,” stellen ze. Ze voeren aan dat landen zouden moeten overwegen om in risicogebieden niet meer te bouwen.

Steeds meer privé-bossen opengesteld

Steeds meer privé-eigenaars van Vlaamse bossen stellen hun eigendommen open voor het brede publiek. Dat blijkt uit het aantal subsidiedossiers dat de Vlaamse overheid de voorbije jaren heeft goedgekeurd. Vlaams minister van leefmilieu Kris Peeters benadrukt dat de eigenaars daarvoor dit jaar in totaal 106.423 miljoen euro subsidies voor krijgen.


In 2005 werden door privé-eigenaars in totaal 435,7 hectaren bos open gesteld voor het publiek. Vorig jaar was dat echter al uitgebreid tot 568,5 hectaren en dit jaar zal in totaal 783,5 hectaren privé-bos worden opengesteld voor het publiek. In 2005 waren er daarvoor 41 subsidieaanvragen. Dat is dit jaar opgelopen tot 85 dossiers.


De aanvragen moeten jaarlijks hernieuwd te worden. Voor dit jaar werden slechts twee subsidieaanvragen geweigerd. In totaal heeft de openstelling van de bossen dit jaar betrekking op 82,1 kilometer bosweg en 71,41 hectaren speelzone. De Vlaamse overheid verleent dit jaar hiervoor in totaal 106.423 euro subsidies.

Vis mag niet meer teruggegooid worden

De bijvangst van te jonge of onverkoopbare vis mag door vissers niet meer overboord worden gezet. Volgens Joe Borg, Europees Commissaris van visserij, moet daar een eind aan komen. De dieren die opnieuw overboord worden gezet, zijn volgens hem meestal al dood. Een verbod op deze praktijken zijn volgens de commissaris dan ook goed voor de vis, het milieu en de visserij.


Volgens de Europese Commissie wordt er in de Noordzee jaarlijks 500.000 tot 800.000 ton bijvangst gedumpt. Op de Atlantische Oceaan zou dat 1,3 miljoen ton zijn. Dat is 13 procent van de totale vangst. Bijvangst is volgens Borg nochtans redelijk effectief te beperken, onder meer door te werken met visnetten waarvan de mazen niet te klein zijn.


Met het verbod om vis terug te gooien in zee, zou de Europese Commissie de vissers verplichten om de bijvangst mee te nemen naar het land en daar te sorteren. “De bijvangst kan dan gebruikt worden om andere producten te winnen, zoals onder meer visolie,” voerde hij aan.

Amerika wil bescherming diersoorten uithollen

De Amerikaanse regering heeft de grizzly-beer na dertig jaar officieel van de lijst met bedreigde diersoorten geschrapt. De bescherming van de grizzly heeft veel bijgedragen tot de overlevingskansen van de soort, maar toch wil de Amerikaanse regering de wet op beschermde diersoorten uithollen, tot grote woede van natuurorganisaties.


In 1975 leefden er in het Yellowstone Park, buiten Alaska de enige plek waar grizzly’s aangetroffen kunnen worden, nog amper tweehonderd exemplaren. Nu leven er in en rond het park zeshonderd beren. Ook de populaties van de grijze wolf en de Amerikaanse zeearend, het nationaal symbool van de Verenigde Staten, hebben zich hersteld. Ook deze soorten wil de overheid van de lijst met beschermde soorten halen.


Volgens een aantal republikeinen, houtbedrijven en grondbezitters vormen deze voorbeelden echter een uitzondering. Zij voeren aan dat de wet slechts één procent van de beschermde diersoorten heeft geholpen. Voor 63 procent van de opgesomde soorten is er volgens hen niets veranderd, terwijl andere soorten er zelfs verder op achteruit zijn gegaan. De wet heeft volgens hen dan ook geen nut.


Tegelijkertijd richt de wet volgens hen veel economische schade aan. Ze voeren daarbij aan dat projectontwikkelaars geregeld plannen voor nieuwe woonwijken moesten schrappen omdat er plots een zeldzaam dier werd ontdekt, terwijl ook bossen niet zomaar konden worden gekapt. Een aantal republikeinen probeerde enkele jaren geleden de wet af te zwakken. Ze slaagden er echter niet om hun plan door te drukken.


Maar nu blijkt de Amerikaanse overheid plannen te koesteren om de wet op de beschermde diersoorten toch te veranderen. Daarbij zou men niet langer de federale overheid, maar de individuele staten de verantwoordelijkheid geven over bedreigde diersoorten. Natuurorganisaties hebben daar echter furieus op gereageerd.


Als het aan de individuele staten had gelegen, waren de grizzly en de grijze wolf volgens de natuurorganisaties immers nooit gereïntroduceerd geweest. Zo wordt erop gewezen dat Idaho en Wyoming, de thuisstaten van het Yellowstone Park, tien jaar geleden tegen de terugkeer van de grijze wolf waren. De politici deinsden immers terug voor de tegenstand van hun ranchers, die vreesden voor hun schapen en koeien.


De regering van George W. Bush wil het in de toekomst ook moeilijker maken om een soort de status van bedreigde diersoort te geven.

Aanspoelend riet belast Ijzermonding

Hoewel doorgedreven natuurinrichtingswerken de voorbije jaren gezorgd hebben voor een opmerkelijke herstelling van het natuurreservaat Ijzermonding in Nieuwpoort, blijven aanspoelend riet en zwerfvuil nog steeds voor overlast zorgen. Ook recreanten met jetski’s en andere toeristische activiteiten storen broedende vogels en andere dieren.


De situatie in het natuurreservaat Ijzermonding is er de jongste jaren grondig op vooruit gegaan. “Tal van vogels komen er overwinteren en ook het broeden komt weer op gang, maar toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn,” schrijft Het Nieuwsblad. Zwerfvuil en aanspoelend riet veroorzaken nog steeds overlast.


“Er komt nog steeds heel wat zwerfvuil in het reservaat terecht, vertelt natuurgids Walter Wackenier aan de krant. Hij voegt er aan toe dat het grootste deel daarvan via het sluizencomplex in het natuurgebied terecht komt. Daar zit zelfs giftig afval tussen, maar de natuurgids voegt er aan toe dat de situatie eigenlijk nog relatief goed meevalt.


Opvallend is dat de invoering van de recuperatiebelasting op elektrische toestellen er blijkbaar voor gezorgd heeft dat er geen koelkasten of televisietoestellen meer gedumpt worden. Maar zwerfvuil is niet het enige probleem in Ijzermonding. Er spoelt ook veel riet aan, afkomstig uit waterlopen waar door verstevigingwerken de rietkragen beschadigd worden en het riet meegevoerd wordt.


De natuurgids merkt daarbij op dat de aannemers van dergelijke werken ook vergoed worden om zwerf- en ander vuil op te ruimen. “Het riet, weliswaar organisch afval dat door strandvlooien wordt verwijderd, verrijkt de bodem,” merkt Wackenier op. “Daardoor krijgen distels en netels meer kans krijgen om te woekeren.''


De naderende zomer betekent echter ook de terugkeer van jetski's, kleine helikopters en parasailers die de tijdens hoogtij rustende vogels nogal kunnen traumatiseren. Opvallend is echter ook dat er weer geregeld zeehonden hun weg in de havengeul vinden en in het gebied komen rusten. Er zijn plannen om het strand te verhogen, in de hoop dat de dieren ook zouden beginnen te kweken.

Saturday, March 24, 2007

Aardbeien bedreigen Spaans werelderfgoed

De consument moet het verbruik van Spaanse aardbeien vermijden. Dat zegt het World Wildlife Fund (WWF). Volgens de natuurorganisatie heeft de teelt van de aardbeien een catastrofale impact op het natuurgebied van de Coto Donana, een regio met wetlands in het zuiden van Spanje die tot het werelderfgoed van de Unesco behoren.


“Spaanse aardbeien zijn in de winkels te koop van januari tot april,” benadrukt het WWF. “Maar wie die producten koopt, draagt bij tot de vernietiging van het Iberisch natuurlijk milieu. De aardbeiteelt heeft een catastrofale invloed op het leefmilieu.” Ongeveer 95 procent van de Spaanse aardbeien worden geteelt in een gebied van 5.000 hectaren rond het nationaal park Coto Donana.


Het Coto Donana staat op de werelderfgoedlijst van de Unesco. Maar door de irrigatie van de aardbeivelden is de aanvoer van water naar de Donana-moerassen volgens het WWF met vijftig procent gedaald. “Daardoor dreigt één van de belangrijkste moerasgebieden van de Europese Unie drooggelegd te worden,” aldus de organisatie.


Het WWF stelt daarbij dat 40 procent van de boerderijen en 50 procent van de waterputten die werden aangelegd, geen vergunning hebben. Daarnaast wordt gesteld dat de productie bovendien voor een zware vervuiling zorgt, met 4.500 ton plastic afval per jaar en het gebruik van bromomethaan, een pesticide waarvan het gebruik in de Europese Unie verboden is.


Spanje produceert jaarlijks ongeveer 330.000 ton aardbeiden. De helft daarvan wordt geëxporteerd, vooral naar Duitsland en Frankrijk.

Bretoense rivieren blijven vervuild

Indien Frankrijk er niet in slaag om de grote hoeveelheid nitraat in de Bretoense rivieren in te perken, dreigt het land van de Europese Commissie zware boetes opgelegd te krijgen. De regio wordt al decennialang geteisterd door zware nitraatvervuiling van de intensieve landbouw. De Franse regering heeft een actieplan opgesteld om de Bretoense rivieren te saneren. Dat wordt nu door de Europese Commissie bestudeerd.


De Europese Commissie sluit niet uit dat Frankrijk opnieuw voor het Europese Hof van Justitie in Luxemburg gedaagd zal worden wegens de aanhoudende nitraatvervuiling in de Bretoense rivieren. In 2001 werd Frankrijk al eens veroordeeld door de slechte waterkwaliteit van 37 rivieren. Ondanks een aantal ingrepen, ligt de nitraatconcentratie in elf rivieren nog steeds hoger dan 50 milligram per liter.


Indien het Franse actieplan door de Europese Commissie wordt afgewezen, zou aan het Hof van Justitie gevraagd worden. Daarbovenop stuurt de Europese Commissie ook aan op een dwangsom van 117.882 euro voor elke dag dat de Franse overheid de Europese milieuregels blijft overtreden.

Oudste stukje aarde bevindt zich in Groenland

Het oudste stuk aardkorst bevindt zich op Groenland. Dat blijkt uit een rapport van een internationaal team van geologen. Bij een onderzoek van rotsformaties stuitten de wetenschappers naar eigen zeggen op een vulkanische gesteenteformatie die 3,8 miljard jaar geleden moet zijn gevormd in een breukzone op de oceaanbodem.


Volgens de wetenschappers is die herkomstdatum relatief kort na het ontstaan van de vaste aarde, naar schatting 4,5 miljard jaar geleden. De formatie ligt aan de westkant van Groenland, hoog in de bergen. De structuur van de formatie lijkt op een stapeling van kussens, die ontstaat als hete lava diep onder water aan het oppervlak komt.


Nog steeds wordt op breukvlakken midden op de oceaanbodems nieuwe aardkorst gevormd. Dat proces is één van de drijvende krachten achter de plaattectoniek, het bewegen van de continenten. De vondst van het extreem oude vulkanische gesteente maakt volgens de onderzoekers een einde aan de discussie of plaattectoniek van meet af aan een rol speelde op de planeet aarde, of pas later is opgekomen. Uit het onderzoek moet nu duidelijk bleken dat er altijd sprake geweest is van bewegende aardschollen.

Kabeljauw voor Hof van Justitie

Het World Wildlife Fund heeft bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg een klacht ingediend tegen de Europese visserijministers van Visserij. De organisatie stelt dat de ministers mee verantwoordelijk zijn voor de excessieve vangst van kabeljauw. Volgens experts wordt de soort daardoor met uitsterven wordt bedreigd.


"We trekken aan de juridische alarmbel tegen dit voortdurende verraad van het visserijbeleid," voerde een zegsman van het World Wildlife Fund aan. Volgens de organisatie overtreden de ministers op flagrante wijze het reddingsplan voor de kabeljauw. De kabeljauwpopulatie slinkt daardoor in snel tempo af.


Experts dringen erop aan dat de vangst van kabeljauw in de Noordzee met onmiddellijke ingang gestaakt moet worden om de stocks opnieuw te laten aangroeien. De Europese Commissie stelde aanvankelijk voor om de quota voor de vangst van kabeljauw met een kwart te beperken. De ministers stemden uiteindelijk voor dit jaar slechts in met een reductie van 14 procent.

Limburg wil meer bloemenweiden

Bijen krijgen het de jongste jaren steeds moeilijker om te overleven. Imkers stellen geregeld een grote bijensterfte vast, vooral door gebrek aan stuifmeel. Het Limburgse provinciebestuur gaat daarom gratis een bloemzaadmengsel voor braak- en restgronden ter beschikking stellen aan grondeigenaars.


Met de actie 'Bloemenweiden in Limburg' wil het provinciebestuur de Limburgers sensibiliseren om hun braakliggende gronden om te vormen tot een bijenvriendelijk en kleurrijk bloemenparadijs. “Bijen zijn een cruciale schakel voor het voortbestaan van de Limburgse landbouw en de fruitsector in het bijzonder,” wordt er opgemerkt.


Bovendien draagt de inzaaiactie bij tot een vitale imkerij, cruciaal voor de Limburgse tuinbouw. "Bij appels, peren, kersen, aardbeien en andere fruitsoorten is bestuiving noodzakelijk voor de fruitkwaliteit,” benadrukte Marc Vandeput, gedeputeerde voor landbouw. "Uit onderzoek blijkt dat de productie van een fruitplantage, waar bijen worden ingezet voor de bevruchting, 20 procent hoger ligt dan in andere plantages.”


Globaal gezien vertegenwoordigen bijen 75 procent van de bestuiving van landbouwgewassen. Wereldwijd wordt de economische waarde van de bestuiving door bijen geraamd op 179 miljard dollar. Limburg telt ongeveer 800 imkers, maar voor het voortbestaan van de sector zijn dringend jonge imkers nodig.

Klimaatverandering heeft al invloed op landbouw

De voorbije twee decennia hebben de stijgende temperaturen al voor zware financiële schade gezorgd aan de landbouw. Dat blijkt uit een onderzoek van het Carnegie Institution en de Lawrence Livermore National Laboratory. Er wordt daarbij gewag gemaakt van een jaarlijks verlies van ongeveer 3,8 miljard euro.


De onderzoekers stellen dat veel mensen denken dat klimaatverandering een probleem van de toekomst zal worden. “Onze studie toont dat het fenomeen de voorbije twintig jaar al een ernstige impact gehad heeft op het voedselaanbod,” voeren de onderzoekers aan. De gezamenlijke productie van tarwe, maïs en gerst zou in die periode op jaarbasis afgenomen zijn met 40 miljoen ton.


Globaal genomen leden de opbrengsten onder de warmere weersomstandigheden. De onderzoekers spreken over drie tot vijf procent per graad Fahrenheit. "Hoewel de impact van de klimaatverandering relatief beperkt blijft in vergelijking met de opbrengstverhoging door technologische vooruitgang, zijn de negatieve gevolgen dus al onmiskenbaar aanwezig,” voeren de onderzoekers dan ook aan.

Waterverbruik stijgt sneller dan wereldbevolking

Een zesde van de wereldbevolking - 1,1 miljard mensen - heeft geen toegang tot zuiver drinkwater. Dat zeggen de Verenigde Naties naar aanleiding van de Wereldwaterdag. Tegen 2015 zou de waterschaarste moeten gehalveerd worden, maar die doelstellingen lijken niet gehaald te zullen kunnen worden.


Opgemerkt wordt dat het watergebruik de jongste eeuw veel sneller gestegen dan de bevolking en dat die trend zich doorzet. In 1900 verbruikte de wereldbevolking van 1,6 miljard mensen 500 kubieke kilometer water verbruikten. In 2000 verbruikten 6 miljard inwoners 3.830 kubieke kilometer water. Landbouw neemt nog steeds het grootste deel daarvan voor zijn rekening.


“In delen van Azië, het Midden-Oosten, de Verenigde Staten en Mexico verdwijnt het grondwater sneller dan op natuurlijke wijze kan worden hersteld,” aldus specialisten. “De opwarming van de aarde is een bijkomende factor in dit probleem. De droogte en het gebrek aan water hebben een belangrijke rol gespeeld bij het conflict in Darfur, dat daarmee één van de eerste oorlogen is die het gevolg zijn van de klimaatverandering.”


De Verenigde Naties stellen dat absolute waterschaarste nochtans een uitzondering is. “De meeste landen beschikken over voldoende water om aan de vraag te voldoen, maar slecht beheer zorgt er voor economische waterschaarste,” wordt er opgemerkt. “Dat is onder meer het geval in grote delen van Afrika, in Midden-Amerika, India, Laos en Cambodja.”

Australie wil weer op krokodillen jagen

Australië moet de jacht op krokodillen weer toelaten. Dat zegt de Australische politicus Bob Katter. Vooral de noordelijke deelstaat Queensland wordt geconfronteerd met steeds grotere populaties van het reptiel. Alleen het herinvoeren van de jacht op krokodillen vormt volgens Katter de oplossing. De jacht op het reptiel is in Australië sinds 1970 verboden.


In Queensland worden surfstranden, badplaatsen, havens en zelfs steden volgens Bob Katter met de dag onveiliger voor de bevolking. Surfers zagen sinds december op het strand Forrest Beach in Queensland al zes krokodillen zwemmen. Daarom wil Katter dat mensen een premie zouden moeten krijgen als ze een krokodil vangen.


Katter merkt wel op dat de jacht op krokodillen alleen tijdens bepaalde periodes zou mogen gehouden worden en ook enkel maar in bepaalde gebieden. De politicus voegde er aan toe dat de bevolking ook wapens zou moeten krijgen om op de krokodillen te kunnen jagen. Een voorstel om een boete van 7.500 Australische dollars op te leggen aan baders die zich in krokodillenwaters begeven, is volgens hem geen oplossing.

Rivieren dreigen op te drogen

Tien grote rivieren op aarde dreigen te sterven. Dat stelt het World Wildlife Fund (WFF) in een rapport. Door het probleem komt volgens de organisatie de watervoorziening voor honderden miljoenen mensen in het gedrang en dreigen talrijke vissoorten te verdwijnen. Vooral in Azië is de toestand alarmerend en zijn vijf grote stromen bedreigd.


Het World Wildlife Fund zegt dat de bedreiging veroorzaakt wordt door klimaatveranderingen, vervuiling en economische ontwikkelingen. “Ook wordt er te veel water aan rivieren onttrokken,” aldus de organisatie. In het overzicht staan vijf grote Aziatische stromen. Het gaat daarbij om de Yangtze, Mekong, Ganges, Salween en Indus.


In Europa loopt vooral de Donau gevaar. Volgens de organisatie zou de bouw van dammen al tachtig procent van de overstromingsgebieden van de rivier hebben doen verdwijnen. In Amerika worden de La Plata en de Rio Grande bedreigd, terwijl het WWF ook de alarmklok luidt voor de Afrikaanse Nijl en de Australische Murray-Darling.

Waternavel overwoekert West-Vlaamse waterlopen

De jongste vijf jaar krijgen West-Vlaamse waterlopen af te rekenen met de grote waternavel. Deze exotische plant haalt de zuurstof uit het water en is bijzonder moeilijk te bestrijden. De plant mag door tuincentra niet verkocht worden, maar toch blijkt hij geregeld in plantenbakken aanwezig te zijn. Aan federaal milieuminister Bruno Tobback is nu gevraagd om te onderzoeken hoe de plaag het beste kan aangepakt worden.


De waternavel is een plantengeslacht uit de klimopfamilie. Het geslacht bevat in totaal ongeveer honderd soorten. De gewone waternavel is voor Europa een normale soort en is ongevaarlijk. De grote waternavel is echter wel schadelijk, maar is op jonge leeftijd nauwelijks te onderscheiden van de gewone waternavel. Daarom is hij in plantenbakken van tuincentra toch geregeld terug te vinden.


Omdat liefhebbers hun aquaria lozen in het oppervlaktewater komt de plant uiteindelijk in de waterlopen terecht. Het handmatig verwijderen vergt moeilijkheden. Het kleinste spoor dat wordt achtergelaten zorgt voor een nieuwe verspreiding. Chemische onkruidbestrijding is niet toegelaten. Aan milieuminister Bruno Tobback werd nu gevraagde in welke mate de problematiek in kaart is gebracht en hoe een oplossing kan uitgewerkt worden.

Thursday, March 22, 2007

Trefdag jeugd en natuur in Antwerps Huis van de Sport

De provincie Antwerpen organiseert op zaterdag 24 maart samen met Go4Nature de trefdag ‘Jeugd zkt. Natuur - Natuur zkt. Jeugd’. Bedoeling is om jeugd en natuursector dichter bij elkaar te brengen. Kinderen en jongeren hebben volgens de organisatoren immers nood aan groene speelruimten, maar die zijn steeds minder talrijk. Na afloop krijgen de deelnemers een jonge beuk mee naar huis.


“Groene ruimten zijn favoriete speelplekken voor kinderen en jongeren,” verduidelijkt Inge Verhaert, gedeputeerde voor jeugd van de provincie Antwerpen. “Spijtig genoeg zijn er alsmaar minder en minder plaatsen waar kinderen onbeperkt in de natuur kunnen spelen. Door kinderen in de natuur te laten spelen, bieden we ze echter niet alleen een leuke speelplek, maar maken we ze ook bewust van de natuur.”


Daarom organiseert de provinciale jeugddienst samen met de partners van Go4Nature een trefdag waarin beide sectoren worden samen gebracht. “We nodigen jeugd, jeugdwerk, beleidsmakers, beheerders en eigenaars van bos en natuur uit om elkaar te ontmoeten en de handen in elkaar te slaan,” aldus nog de gedeputeerde.


Het is de bedoeling dat er van gedachten wordt gewisseld over het Charter voor Jeugd, Natuur en Bos, over jeugdvriendelijke natuur en natuurvriendelijke jeugd. “Er wordt uitgelegd wat groene speelruimte zoal kan zijn en hoe men die in een gemeente kan creëren,” aldus nog de organisatoren.


Alle deelnemers krijgen van de organisatoren een beuk mee. Een aantal jeugdorganisaties gaan deze afgeven aan hun gemeentebestuur, zodat ook lokaal gepraat zal worden over het creëren van groene speelruimtes. Het evenement heeft plaats in het Huis van de Sport aan de Boomgaardstraat 22 in Berchem en duurt van 8.30 uur tot 12.45 uur. De toegang is gratis, maar er moet wel ingeschreven worden op de website www.go4nature.be.

Sunday, March 18, 2007

Denver verwelkomt opnieuw bizons

Na een afwezigheid van meer dan een eeuw, is de Amerikaanse bizon teruggekeerd naar Colorado. Zestien exemplaren werden vanuit de National Bison Range in noord-west Montana overgebracht naar een reservaat, waar vroeger het Rocky Mountain Arsenal was gevestigd. Daar werden destijds zenuwgas en andere chemische wapens geproduceerd.


Woordvoerders van de United States Fish and Wildlife Service beklemtoonden dat de dieren werden losgelaten in een afgesloten gedeelte van 700 hectaren dat nooit was gebruikt voor de productie van de wapens. Het Rocky Mountain Arsenal is in totaal 8.500 hectaren groot en wordt op dit ogenblik gesaneerd en omgevormd tot het Rocky Mountain Arsenal National Wildlife Refuge.


Het bizonreservaat ligt ongeveer vijftien kilometer van Denver en is al een toevluchtsoord voor herten, arenden en diverse andere diersoorten. Volgens de Fish and Wildlife Service, die de gesaneerde delen van het gebied beheert, was de bizon ooit een vaste bewoner van de locale prairie. "De grazende bizon laat kort gras achter, wat de ideale biotoop is voor de prairiehond," aldus de organisatie. "Die is dan weer een prooi voor uilen, haviken en vossen."


Bovendien voegt de bizon ook voedingsstoffen toe aan de grond en laat hij poelen achter die op hun beurt diverse soorten vogels aantrekken. De Fish and Wildlife Service beheert in de Verenigde Staten zeven bizonreservaten, maar dit is volgens de organisatie de eerste in de onmiddellijke buurt van een stedelijke omgeving. Indien dit experiment lukt, zullen wellicht nog meer exemplaren uitgezet worden.


De organisatie verwacht niet dat de uitgezette bizons uit hun reservaat zullen proberen te ontsnappen, maar parkwachters zijn alvast voorzien van wapens met verdovende munitie en er werd een noodscenario opgesteld voor het geval er toch iets moest misgaan.

Gorilla bezorgt mens schaamluis

De mens heeft schaamluis te danken aan de gorilla. Dat blijkt uit een rapport van onderzoekers van het Florida Museum of Natural History. Overdracht van schaamluis tussen mensen komt alleen door seksueel of minstens intiem contact, maar oorspronkelijk zou de mens de parasiet hebben opgelopen door te overnachten in verlaten gorillanesten.


Uit een genetische analyse van schaamluis (Pthirus pubis) blijkt dat de mens de parasiet ongeveer 3,3 miljoen jaar geleden heeft gekregen van de gorilla's. Van de chimpansee kreeg hij nog eens bijna 3 miljoen jaar eerder de hoofdluis. De mens en de gorilla gingen tussen de 7 en 9 miljoen jaar geleden al hun eigen weg.


Schaamluis kan alleen maar kruipen en wordt bij de mens overgedragen via seksueel of in ieder geval intiem contact. Maar dat laatste is volgens de onderzoekers met gorrilla's uiterst onwaarschijnlijk. Wellicht is de overdracht volgens hen naar alle waarschijnlijkheid te danken door te slapen in verlaten gorillanesten. Daar zouden de uitgehongerde luizen zitten te wachten hebben op nieuwe bezoekers.

Vleermuizen beschermen tegen windmolens

Vleermuizen worden afgeschrikt door radarsignalen. Dat stellen onderzoekers van de universiteit van Aberdeen. Ze voeren aan dat het daardoor mogelijk is om de grote hoeveelheid dodelijke botsingen tussen vleermuizen en windmolens te verminderen. Een duidelijke verklaring voor het radareffect, dat bij veldonderzoek werd vastgesteld, is er nog niet.


De onderzoekers hadden eerder al opgemerkt dat rond grote radarstations voor luchtverkeersgeleiding weinig vleermuizen opgemerkt werden. Uit metingen bleek dat radar, ook van weerstations, tot een straal van vierhonderd meter vleermuizen uit de buurt leek te houden. Vermoed wordt dat de radarpulsen warmte ontwikkelen die door de dieren wordt waargenomen.


Maar volgens de onderzoekers is het ook mogelijk dat de radarsignalen door snelle temperatuureffecten in de kop van de vleermuizen hoorbaar worden en de echolocatie zouden storen. De onderzoekers hopen het radareffect te gebruiken om de dieren te beschermen tegen windmolens, die voor een ware ravage zorgen onder de vleermuizenpopulatie.

Nieuwe nevelpanter op Sumatra en Borneo

De nevelpanters op Sumatra en Borneo zijn een nieuwe soort. Dat blijkt uit een onderzoek van het Wereld Natuur Fonds (WWF). Tot nu toe dacht men dat het om dezelfde nevelpanters ging als de exemplaren die leven op het vaste land van Zuid-Oost Azië. Maar nu blijkt dus dat de twee soorten een miljoen jaar geleden uit elkaar zijn gegroeid en sinds dien apart van elkaar zijn geëvolueerd.


De nevelpanter dankt zijn naam aan de nevelachtige vlekken op zijn vacht om het dier te camoufleren in het bos. Onderzoekers van het US National Cancer Institute vonden op dna-niveau veertig verschillen tussen de dieren. Verder kwam er ondersteunend bewijs bij het vergelijken van de vachten van de nevelpanters. De panters op Sumatra en Borneo zijn donkerder van kleur dan de soort op het vaste land.


Het WWF schat dat er zich in Borneo tussen de vijfduizend en elfduizend nevelpanters bevinden. Op Sumatra zou het gaan tussen drieduizend en zevenduizend exemplaren. De nevelpanter is een wilde kat die Azië leeft. Vanwege zijn extreem terughoudende natuur, is er maar weinig bekend over het gedrag van deze panter. Zijn biotoop op Borneo wordt bedreigd door ongebreidelde houtkap.

Dieren migreren naar het noorden

De meeste dieren in Noordwest-Europa zullen de loop van deze eeuw hun leefgebied opschuiven in noordelijke en oostelijke richting. Dat is volgens wetenschappers van de universiteiten van Wageningen en Oxford het gevolg van de klimaatverandering, waardoor het in het zuiden te warm wordt, terwijl het westen voor een aantal soorten te nat zou worden.


De wetenschappers stellen dat in Noordwest-Europa meer bos zou moeten komen, met onder meer zuidelijke boom- en struiksoorten. Langs rivieren zoals de Rijn en de Elbe zou meer moerasland moeten aangelegd worden. Ondanks een aantal ingrepen van overheidswege, zal het leefgebied van veel soorten volgens de onderzoekers gevoelig afnemen.


Zo verliezen de haas en de middelste bonte specht volgens hen tot 2050 duizenden vierkante kilometers terrein. "De springkikker krijgt er juist veel leefgebied bij, maar kan dat door de versnippering nauwelijks bereiken," voeren ze aan. De onderzoekers verwachten dat menselijk ingrijpen nodig zal zijn om uitsterven van soorten te voorkomen.


Ze zijn er daarbij van overtuigd dat het uiteindelijk nodig zal zijn om bepaalde soorten actief naar eilanden als Engeland en Ierland te brengen. Diersoorten die nu nog in warmere streken leven, zullen die anders volgens hen nooit kunnen bereiken.

Robot gaat onkruid bestrijden

In Nederland wordt de volgende zomer gestart met een experiment waarbij een robot zal ingezet worden om onkruid te bestrijden. Dat meldt het Nederlands persbureau ANP. Omdat de robot op mechanische wijze het onkruid aanpakt, hoeven boeren volgens hen wellicht geen bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken.


In Friesland en Utrecht zal komende zomer een robot rondrijden die zelfstandig onkruid op landbouwgrond gaat bestrijden. De robot is gebouwd door Wageningen Universiteit & Researchcentrum. De onkruidrobot kan het volgens de boeren voor conventionele boeren makkelijker maken over te stappen op biologische landbouw.

Planten als nieuwe ziekteverwekker

Nieuwe ziekteverwekkers zijn niet alleen afkomstig van dieren, maar verrassend vaak ook uit de plantenwereld. Dat stelt de plantenziektenkundige Bart Thomma van de Wageningen Universiteit. Vooral mensen met een verzwakt immuunsysteem en mensen die een transplantatie hebben ondergaan, zijn volgens hem gevoelig voor nieuwe ziekteverwekkers uit de plantenwereld.


"Er zijn vele ziektes die mensen van dieren kunnen krijgen," aldus Bart Thomma. "HIV komt oorspronkelijk van apen en waar vogelgriep uitbreekt worden, soms ook mensen besmet. Het menselijk organisme lijkt nu eenmaal op dat van dieren. Maar ons organisme is anders dan dat van planten. Het idee dat ziektekiemen van planten kunnen overspringen op mensen, stuit veel onderzoekers daarom tegen de borst."


Maar toch zijn ook planten volgens Thomma geregeld overdragers van ziektes. "Dat gebeurt trouwens verrassend vaak," benadrukt hij. "Tot de ziekteverwekkers uit de plantenwereld behoort bijvoorbeeld de schimmel Madurella mycetomatis. Die veroorzaakt in Afrika de ziekte mycetoma. De bodemschimmel komt waarschijnlijk ook voor op de doorns van acacia. Door schrammen of splinters vindt hij zijn weg naar mensen. Als de schimmel niet wordt bestreden, is amputatie van ledematen noodzakelijk."


Volgens Thomma zijn mensen met een verzwakt immuunsysteem extra gevoelig voor ziektenverwekkers uit de plantenwereld. "Door de medische vooruitgang blijven er nu mensen in leven die voorheen overleden zouden zijn aan hun infecties," voert hij aan. Daar zitten veel mensen bij met een immuunsysteem dat niet meer goed werkt. Zij kunnen op termijn een gevaar vormen voor mensen met een gezond
immuunsysteem gevaar."


De groep patiënten met een zwak immuunsysteem vormt volgens Thomma een potentiële kweekbodem voor nieuwe ziekten, die zo de kans krijgen om zich aan te passen aan een nieuwe gastheer. "De ziekteverwekkers kunnen zich uitselecteren en muteren tot ziektekiemen die ook mensen met een gezond immuunsysteem kunnen vellen," waarschuwt hij tegenover het online magazine Planet Internet.

Uitgestorven korstmos op Hoge Veluwe

In het Nederlandse natuurgebied de Hoge Veluwe hebben onderzoekers een rijstkorrelmos ontdekt, een soort die in Nederland jarenlang als uitgestorven werd beschouwd. Het gevonden exemplaar was volgens het Nationale Park De Hoge Veluwe nog geen vierkante decimeter groot. Het rijstkorrelmos werd ontdekt tijdens een stuifzandonderzoek dat door de Universiteit van Amsterdam, Wageningen en Nijmegen wordt uitgevoerd.


Tot in de jaren zeventig werd rijstkorrelmos (Pycnothelia papillaria) nog vrij algemeen aangetroffen op stuifzandterreinen van Drenthe en de Noord-Veluwe. Door verzuring en vermesting nam de soort echter in snel tempo af. Het is bovendien een soort uit bergachtige streken die het moeilijk heeft door het warmer wordende klimaat. Dat maakt het lastig om deze soort voor de lange termijn te behouden.


De Hoge Veluwe is bijzonder rijk aan korstmossen. Een groot deel van de open vlaktes zijn zogenoemde korstmossensteppes, die in West-Europa nog maar weinig voorkomen. Het park heeft het areaal aan stuifzanden in 2001 uitgebreid om het stuivende zand nieuwe kansen te geven. Deze zogenaamde Atlantische woestijnen zijn volgens de onderzoekers in West-Europa bijna nog alleen in Nederland te vinden.

Zonlicht wordt minder gereflecteerd

De hoeveelheid zonlicht reflecterende stofdeeltjes in de atmosfeer, neemt sinds begin jaren negentig geleidelijk af. Dat blijkt uit metingen van het Goddard Centerum voor Ruimteonderzoek van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Andere onderzoekers hebben echter vragen bij de cijfers die aan de hand van satellietmetingen werden verkregen.


Na de eruptie van de Pinatubo-vulkaan op de Filippijnen in 1991 is de hoeveelheid zwavelverbindingen en stof in de atmosfeer volgens de onderzoekers niet meer stabiel, maar na de normalisatie in 1994 nog steeds licht dalend. Op veertien jaar tijd is de concentratie van deze zogeheten aerosolen met ongeveer twee procent afgenomen.


Aerosolen, die ondermeer door vulkanen, bosbranden en door energieopwekking in de atmosfeer belanden, spelen een grote rol in de energiebalans van de aardatmosfeer. Ze reflecteren immer zonlicht en als er minder aerosolen in de atmosfeer zitten, kan meer zonlicht de aarde bereiken en die opwarmen.


Volgens de onderzoekers zou de afname van de reflectie van de aardatmosfeer de versnelling kunnen verklaren die het jongste decennium in de opwarming van de aarde is te waarnemen. Dat komt bovenop de gestage opwarming door het broeikaseffect, die al een eeuw gaande is en die wordt toegeschreven aan de stijgende concentraties kooldioxide in de atmosfeer.


Anderzijds kan een trend in de aerosolconcentraties volgens de onderzoekers ook gevolgen hebben voor de zogeheten klimaatgevoeligheid. Dat is een maat voor de opwarming die een verdubbeling van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer veroorzaakt. Andere onderzoekers stellen echter vragen bij de NASA-metingen. Zij wijzen op mogelijke meetfouten in de waarnemingen van de satellieten waarmee werd gewerkt.

Exotische spin overwintert

De Marmertrilspin, een spin die afkomstig is uit het Middellandse Zeegebied en die in 2001 voor het eerst werd aangetroffen in de haven van Antwerpen, heeft deze winter in openlucht overwinterd. Dat heeft de Belgische Arachnologische Vereniging (Arabel) vastgesteld. De meeste ingevoerde spinnen kunnen in het Belgische klimaat niet overleven.


In 2001 werd de Marmertrilspin voor het eerst aangetroffen in de Antwerpse haven. Sindsdien wordt haar doen en laten door Arabel opgevolgd. De onderzoekers stelden dat de spin zich in het Belgische klimaat kon handhaven omdat ze zich bij voorkeur in gebouwen ophield. Daardoor zou ze steeds ontsnapt zijn aan de ergste winterkou.


Maar tijdens een excursie stelden leden van Arabel zopas echter vast dat de Marmertrilspin nu ook in openlucht overwinterd heeft. Arabel noemt dit een opmerkelijke vaststelling, want ondanks de zachte wintertemperaturen zou deze exotische soort hier normaal al niet mogen aangetroffen worden. De organisatie waarschuwt ervoor dat deze soorten een bedreiging kunnen vormen voor de inheemse biodiversiteit.

Sunday, March 11, 2007

Chinese honden moeten eraan geloven

In de regio van de Chinese stad Chongqing wil men alle honden uitroeien. Dit keer heeft dat geen culinaire reden, maar wel wil de overheid er de verspreiding van hondsdolheid tegengaan. Inmiddels heeft de dierenrechtenorganisatie Humane Society International de Chinese plannen al veroordeeld. Opgemerkt wordt dat een vaccinatie-campagne veel betere resultaten zou opleveren.


“Hondsdolheid is een ernstig probleem,” geeft Humane Society International aan. “Maar de Chinese overhead moet beseffen dat vaccinatie-campagnes de meest efficiënte manier zijn om de volksgezondheid nu en in de toekomst te vrijwaren. Het massaal doden van dieren, zelfs wanneer ze al zijn ingeënt, is onnodig en niet te verrechtvaardigen.”


De Chinese overheid benadrukte dat de bewoners van de betrokken regio tegen midden dit jaar hun huisdier moeten binnen brengen. “Alle honden uit de regio moeten worden gedood,” benadrukte een woordvoerder. “Vanaf 16 maart zullen controles worden uitgevoerd en zal de politie alle resterende honden in beslag nemen.”


In de regio zouden het voorbije jaar drie gevallen van hondsdolheid zijn vastgesteld. Eén persoon zou aan de besmetting gestorven zijn. Eerder al zijn in andere steden, zoals Beijing, grote campagnes uitgevoerd om honden uit te roeien. Maar het ging daarbij vooral om zwerfhonden en ongeregistreerde dieren.