Tapio21

Tapio is de god van de natuur, meteen het onderwerp van deze blog.

Monday, January 29, 2007

Tweeduizend Indonesische eilanden bedreigd

Indien de klimaatverandering zich zou doorzetten, dreigt Indonesie ruim 2.000 eilanden moeten prijsgeven aan de zee. Dat heeft Rachmat Witoelar, Indonesisch minister van milieu, gezegd. Hij verwees daarbij naar studies van de Verenigde Naties, waaruit zou blijken dat het niveau van de zeespiegel tegen 2030 door de klimaatverandering met 89 centimeter zou stijgen.


"Indonesie is daarmee nog beter af dan eilanden zoals Santa Lucia, Fiji en de Bahama's," vertelde Witoelar aan het persbureau Reuters. "Die zouden helemaal van de kaart worden geveegd." De bedreigde Indonesische eilanden zijn meestal onbewoond. Indonesie telt in totaal ongeveer 17.000 eilanden. De milieuminister stelde echter optimistisch gestemd te zijn en ervan overtuigd te zijn dat een dergelijk scenario alsnog vermeden kan worden.


Witoelar benadrukte dat Indonesie op dit ogenblik zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen probeert te verminderen en naar biobrandstoffen overschakelt. "Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar zal ook een economisch voordeel opleveren, aangezien we niet langer afhankelijk zullen zijn van de labiele olieprijzen," voerde hij aan.

Sunday, January 21, 2007

Zeehonden-populatie Shetland daalt drastisch

De zeehondenpopulatie rond de havens van Orkney en Shetland is de voorbije vijf jaar met ongeveer veertig procent gedaald. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Sea Mammal Research Unit van de Britse University of St Andrews. De oorzaak van de afname is niet bekend. Evenmin kon bevestigd worden of met een fenomeen op korte of lange termijn moet rekening gehouden worden.

Volgens onderzoeksleider Ian Boyd moet dat verder onderzoek de afname zal moeten bevestigen. "Maar een afname van veertig procent op vijf jaar tijd is reden om zich ernstig bezorgd te maken," vertelde hij aan BBC News. "Er is geen bewijs dat er een catastrofe, zoals een epidemie, is gebeurd. Maar we moeten met alle mogelijkheden rekeningen houden."

De onderzoeksleider benadrukte dat het op dit ogenblik niet mogelijk is een plausibele verklaring te geven voor de opmerkelijke daling van de zeehonden-populatie. "We kunnen op dit ogenblik ook niet vaststellen of deze afname een probleem op korte of langere termijn is," voerde hij aan. De zeehondenpopulaties aan de westkust bleken niet op dezelfde manier getroffen te zijn door het fenomeen.