Tapio21

Tapio is de god van de natuur, meteen het onderwerp van deze blog.

Friday, February 15, 2008

Dansercoer lanceert spel voor bewustmaking van klimaatproblematiek

Poolreiziger Dixie Dansercoer lanceert volgende week woensdag een computerspel rond de klimaatproblematiek. Hij plant ook een tentoonstelling over zijn expedities waarmee hij de wereld wil rondreizen. Dat zei de avonturier op een persconferentie over zijn recente reis naar Antarctica.

Dansercoer zeilde met een zevenkoppige bemanning naar het Antarctisch schiereiland om er de landingen over te doen van Adrien de Gerlache, een Belgische ontdekkingsreiziger die in 1898 in primitieve omstandigheden de poolcirkel verkende. Dansercoer zag op zijn trip de gevolgen van het broeikaseffect. Nu wil hij met toegankelijke middelen iedereen overtuigen van de noodzaak om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Daarom lanceert hij een online computerspel voor kinderen vanaf 12 jaar onder de naam 'Cool 4 Antarctica'. Vanaf woensdag kunnen ze op internet zelf op expeditie gaan en tien weken lang experimenten uitvoeren. De beste gamers winnen een prijs. De eerste mag zelfs meevaren met Dansercoer met de boot waarmee hij naar de Zuidpool ging.

Een tweede initiatief rond de klimaatproblematiek volgt eind 2009. Dan gaat Dansercoer de wereld rondreizen met zijn tentoonstelling (Ant)Arctic, een verzameling van kunstige foto's over de milieusituatie op de Noord- en Zuidpool. De expositie bestaat uit een aantal mobiele containers. "Een opmerkelijke en praktische oplossing voor rondreizende tentoonstellingen", aldus Dansercoer.

Thursday, February 14, 2008

Slechts 4 procent oceanen ongerept

De mens heeft het ecosysteem van zeeën en oceanen veel meer beïnvloed dan tot nu toe werd gedacht. Slechts zowat vier procent van de oceanen is nog ongerept. Dat blijkt bij de start van de jaarlijkse bijeenkomst van de Amerikaanse Vereniging ter Bevordering van de Wetenschap AAAS in Boston, en staat in het nieuwste nummer van het wetenschappelijke vakblad Science.

Wetenschappers hebben het voor het eerst uitgepakt met een planetaire kaart van de impact van 17 verschillende activiteiten van de mens, zoals de visserij, de klimaatswijziging en de vervuiling van ecosystemen in de zeeën. Het rapport synthetiseert de mondiale gegevens van de menselijke impact op koraalriffen, plankton en de ecosystemen op de zeebodem. Tot nu toe had het onderzoek zich enkel geconcentreerd op een enkele menselijke activiteit in het bijzonder of de gevolgen daarvan op één enkel ecosysteem. "Onze resultaten onthullen dat de globale impact van de mens op ecosystemen in de oceanen veel nefaster is dan men zich kon voorstellen. Dat is een verrassing", zei Ben Halpern van de Universiteit van Californië.

Meer dan veertig procent van de wereldzeeën is al sterk door de mens beïnvloed. De laatste grotendeels ongerept gebleven mariene gebieden bevinden zich aan beide polen, maar lopen in de toekomst gevaar door de smeltende ijskappen. De meest getroffen mariene gebieden bevinden zich in de Noordzee tussen Schotland en Noorwegen, in de Zuidelijke en Oostelijke Chinese Zee, in de Caraïben, in de Middellandse Zee, de Rode Zee, de Beringzee langs de Noord-Amerikaanse kusten en in grote delen van de Stille Oceaan.

Wednesday, February 13, 2008

Half gezonken schip zorgt opnieuw voor vervuiling in straat van Gibraltar

Een half gezonken vrachtschip heeft in de straat van Gibraltar andermaal voor olievervuiling gezorgd. Het wrak van de "New Flame" werd tijdens de vloed bijna volledig overspoeld waardoor er opnieuw olie en brandstof in het water terechtkwam, aldus de Spaanse autoriteiten. In de buurt van de Zuid-Spaanse havenstad Algeciras kwamen drie stranden onder de smurrie te zitten.

Het vrachtschip, dat onder Panamese vlag voer, kwam in augustus 2007 voor Gibraltar in aanvaring met een Deense olietanker en zonk gedeeltelijk. In december brak het schip in twee. Aan boord van de "New Flame" bevindt zich 42.000 ton schroot. Spaanse milieubeschermers verwijten de autoriteiten van het Britse Gibraltar dat ze niets hebben ondernomen om het wrak en de lading te bergen. Ze waarschuwen voor een dreigende milieuramp en wijzen er op dat de precieze inhoud van het schip niet gekend is. Zo zou het vaartuig ook olie, zware metalen of radioactief afval kunnen bevatten.

Het bestuur van de Britse kolonie verklaarde inmiddels dat de lading geen gevaar voor het milieu betekent.

Tuesday, February 12, 2008

Bijensterfte veroorzaakt ongerustheid

In de bijenkasten van de Gentse universiteit blijkt 30 tot 40 procent van de dieren overleden - door een mijt - en dat is alarmerend, volgens professor Frans Jacobs. "In de mondiale rangschikking van economisch belangrijkste 'landbouwdieren' staan bijen op de tweede plaats. Enkel runderen brengen nog meer geld op. Bijen zijn economisch belangrijker dan varkens of kippen. Zonder bijen is er geen landbouw", zegt Jacobs.

De ongerustheid beperkt zich niet tot ons land alleen. Over de hele wereld sterven bijen tegen een angstaanjagend tempo. Professor Jacobs was de voorbije dagen bijvoorbeeld in Frankrijk, waar zijn collega's spreken over verliezen tot 56 procent in sommige regio's. In Zwitserland loopt dat aantal op tot 60 procent. Ook in Groot-Brittannië wordt de alarmbel geluid. "We maken ons ernstig zorgen", zegt Norman Carreck, entomoloog en adviseur van de British Bee Keeper Association (BBKA). "Vorig jaar verloren ervaren imkers plotseling hele kolonies in mysterieuze omstandigheden. Ook dit jaar worden er weer grote verliezen opgetekend." De Britse minister van Milieu en Landbouw Jeff Rooker ziet de toekomst somber in. "De bijengezondheid is bedreigd. Als we er niets aan doen, dan zou onze bijenpopulatie over tien jaar wel eens uitgeroeid kunnen zijn", waarschuwde hij in een toespraak. De BBKA herhaalde deze week dan ook haar oproep aan de regering om meer geld vrij te maken voor onderzoek naar de bijensterfte.

Bijen zijn verantwoordelijk voor niet minder dan twee derde van onze voedselketen. Ze bestuiven een kleine honderd oogsten, zoals appels, kiwi's, perziken, noten, broccoli, asperges en selder. Bovendien rekenen ook diverse landbouwgewassen op de hulp van bijen. In essentie hebben alle bloeiende planten bijen nodig om te overleven. Of zoals de Britse entomoloog Norman Carreck het verwoordt: "Voor alles wat lekker is, hebben we bijen nodig. Zonder bijen blijf je zitten met een bruine wereld en moeten we vooral granen eten."

Monday, February 11, 2008

Laagste aantal ozonpieken in 30 jaar

Het aantal dagen waarop de Europese informatiedrempel werd overschreden, was het laagste sinds het begin (1979) van de ozonmetingen in de drie gewesten. "De kwaliteit van de zomer is de grote determinant. Door het beperkte aantal dagen met hoge maximum temperaturen en het lagere aantal uren zon, registreerden we in 2007 veel minder ozonpieken, " zegt Frans Fierens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu, IRCEL.

"Dit is ook wel het gevolg van de Europese maatregelen, die zorgen voor minder uitstoot van ozonprecursoren. Hoewel het aantal pieken laag was, blijft de jaargemiddelde ozonconcentratie wel jaar na jaar toenemen. Dit heeft dan weer vooral te maken met de economische groei in China en India waardoor de emissie van luchtvervuilende stoffen in die landen toeneemt en een belasting betekent voor het hele noordelijk halfrond. Dit vormt dus een mondiaal probleem", aldus Fierens.

In 2007 registreerden de luchtkwaliteitsmeetnetten van de drie gewesten 2 ozondagen (in Vlaanderen worden de meetnetten uitgebaat door de Vlaamse Milieumaatschappij). Dat zijn dagen waarop de EU-drempelwaarde voor het inlichten van de bevolking (meer dan 180 microgram per kubieke meter per uur), op minstens één meetplaats in België overschreden wordt.

Friday, February 08, 2008

De Lijn investeert in milieuvriendelijke bussen

Vanaf volgende maand start De Lijn met de plaatsing van roetfilters op 127 bussen met een Euro 3 motor. 150 bussen met dezelfde motor krijgen een gecombineerde installatie van roetfilter en NOx-reductie. Roetfilters voor de overige 435 lijnbussen met een dergelijke motor worden dit jaar nog besteld. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Verkeer Kathleen Van Brempt op een vraag van Marleen Van Den Eynde.Euro

Tot nog toe werden er roetfilters geplaatst op 679 van de 761 bussen met een Euro 2 motor. Op de 82 resterende bussen was het technisch niet mogelijk deze aan te brengen. De meest milieuonvriendelijke bussen worden geleidelijk vervangen door nieuwe. De meest recente bestelling van 214 bussen betreft voertuigen met een Euro 5 motor voorzien van een roetfilter. Hoe hoger de nummer, hoe milieuvriendelijker de motor.

Van Brempt maakte eind 2007 al bekend dat ze de komende drie jaar 15,8 miljoen euro vrijmaakt voor de aankoop van 50 hybride bussen die afwisselend op een diesel- en elektrische motor rijden. Deze bussen, die zowel op vlak van geluid als emissies voordelen hebben, worden ingezet in Leuven, Brugge en Gent. Sinds midden vorig jaar loopt in Antwerpen een proefproject met een hybride brandstofcelbus of waterstofbus.

Thursday, February 07, 2008

Biobrandstoffen verergeren opwarming aarde

De vernietiging van natuurlijke ecosystemen voor de productie van biobrandstoffen verergert de opwarming van de aarde. Er komt immers nog meer van het broeikasgas CO2 door in de atmosfeer, waarschuwen Amerikaanse wetenschappers.

"Als men probeert de opwarming van de planeet te limiteren, is het absurd de bodem om te vormen om biobrandstoffen te produceren", aldus Joe Fargione, vorser bij het Nature Conservancy, een van de belangrijkste private milieubeschermingorganisaties en co-auteur van de studie die mede is uitgevoerd met wetenschappers van de Universiteit van Minnesota. "Alle biobrandstoffen die we nu gebruiken, brengen een vernietiging van de natuur met zich mee, rechtstreeks of onrechtstreeks", aldus Fargione.

De hoeveelheid CO2 die in de atmosfeer komt door gronden te converteren om er biobrandstoffen op te produceren, is groter dan de hoeveelheid CO2 die niet wordt uitgestoten dankzij het gebruik van die brandstoffen.

Wednesday, February 06, 2008

Onderzees woestijnoppervlak met 15 procent toegenomen in 10 jaar

Het woestijnoppervlak in de oceanen is de laatste tien jaar uitgebreid met 6,6 miljoen vierkante kilometer. Dat is een stijging met vijftien procent. Wetenschappers wijten de evolutie aan de opwarming van de aarde. Door toenemende verwoestijning kunnen de oceanen overigens minder CO2 opnemen.

Onderzeese woestijnen zijn gebieden waar de biologische activiteit nagenoeg onbestaande is. Sinds 1998 is de omvang van die regio's tien tot twintig keer sneller uitgebreid dan theoretische modellen tonen. Dat hebben onderzoekers van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) vastgesteld aan de hand van satellietbeelden.

De gezondheid van een stuk oceaan is af te lezen van de kleur aan het oppervlak. Daar waar fotosynthetische planten actief zijn, is de kleur van bovenaf groen. Het team van NOAA maakte met de satellietbeelden kaarten die aangeven waar de hoeveelheid micro-algen klein is. Daaruit blijkt dat die gebieden de laatste tien jaar met vijftien procent zijn toegenomen, goed voor 6,6 miljoen vierkante kilometer extra woestijn waar de ecosystemen zijn stilgevallen.

De onderzoekers stellen dat er verschillende oorzaken kunnen zijn maar zien vooral een verband met de opwarming van de aarde. Wanneer de temperatuur van het oppervlaktewater systematisch toeneemt, wat het geval is, daalt de photosynthetische activiteit die nodig is voor de groei van micro-algen en plantaardig plankton, de basis van een gezond onderzees ecosysteem. Warmer water creëert met andere woorden de onderzeese woestijnen.

De noordelijke Atlantische Oceaan is het zwaarst getroffen, met een jaarlijkse toename van 8,3 procent aan woestijn. Ook in zuidelijke Atlantische Oceaan en in de noordelijke en zuidelijke Stille Oceaan zet het proces zich snel door. Enkel de Indische Oceaan lijkt voorlopig aan de trend te ontsnappen.

De verwoestijning in de oceanen wordt niet alleen problematisch voor de visvangst maar ook zowel gevolg als oorzaak van de opwarming van de aarde is. Hoe minder micro-algen, hoe minder de oceanen grote hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer kunnen opnemen.

Tuesday, February 05, 2008

Dikke-truiendag is populair

Sinds het begin van het jaar zijn er 160.000 nieuwe deelnemers geregistreerd voor de Dikke-truiendag die dit jaar op vrijdag 15 februari plaatsvindt. Met de actie wil de Vlaamse overheid, mensen bewust maken van de klimaatproblematiek en een effectieve vermindering van de CO2-uitstoot realiseren. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid wil het aantal deelnemers van vorig jaar overtreffen.

Daarom doet het een warme oproep aan iedereen die nog niet is ingeschreven om zich alsnog te registreren: "Laten we met z’n allen op de Dikke-truiendag de CO2-uitstoot verlagen door bij de dagelijkse activiteiten thuis, op school én op kantoor minder energie te verbruiken. Dat kan met eenvoudige maatregelen zonder aan comfort in te boeten."

Je kan jezelf inschrijven op www.dikketruiendag.be en berekenen wat je kan besparen aan CO2 en euro’s. Je vindt er ook massa's slimme energietips voor nu, 15 februari en later! Het milieu en je portemonnee winnen er alvast bij, en wie een creatieve en efficiënte Dikke-truiendagactie bedenkt, maakt bovendien kans op een mooie prijs.

Monday, February 04, 2008

Japan gaat door met walvisvangst

De onderhandelingen tussen de Japanse eerste minister Yasuo Fukuda die een wetenschappelijk walvisjachtprogramma verdedigt en de Australische minister van Buitenlandse Zaken, Stephen Smith, leverden geen akkoord op. Japan en Australië onderhandelden over de acties van een Japanse walvisvloot in de Zuidelijke IJszee, waarbij Japan een miljoen zoogdieren wil doden.

'Australië blijft ervan overtuigd dat Japan de walvisvangst moet stoppen', verklaarde Smith. 'Wij bestuderen of we een internationale actie kunnen starten tegen Japan.' Fukuda probeerde eens te meer om de gemoederen te bedaren en stelde dat de walvisvangst 'een kwestie is waarover elk land een eigen standpunt kan innemen.'

De Japanse regering heeft de acties van de milieu-organisatie Sea Sheperd de voorbije weken slecht verteerd. De milieuactivisten moesten hun acties evenwel staken om vol te tanken. Japan zag zijn kans schoon om de walvisvangst te hernemen. Volgens de krant de Daily Telegraph werden de voorbije dagen al vijf walvissen gedood.