Tapio21

Tapio is de god van de natuur, meteen het onderwerp van deze blog.

Saturday, July 21, 2007

Middenvijver Zwijndrecht wordt natuurgebied

De Middenvijver, tussen Zwijndrecht en Linkeroever, wordt van zandvlakte omgevormd tot een natuurgebied. Tegen de komende lente moet het park met de grote waterplas klaar zijn. Bedoeling is de Middenvijver samen te voegen met de Burchtse Weel en het Sint-Annabos tot één groot natuurgebied. Door de realisatie van het nieuwe natuurgebied wil men nieuwe kansen creëren voor broedvogels en vegetaties die allen kunnen leven in een waterrijke omgeving.


Middenvijver-West wordt vandaag druk bezocht door wandelaars, joggers, hondenliefhebbers en modelvliegtuigbouwers. Het is een vrij droog gebied met een open ruimte tussen de bestaande bossen. Aan de westkant wordt een grote waterplas aangelegd. In deze zone zal de natuur zich volgens de ontwerper vrij kunnen ontwikkelen. Er komen kijkheuvels om de vogels in hun habitat te bezichtigen. Daarnaast komt er een zone die meer voor recreatie is bestemd, met een netwerk van
wandel- en fietspaden.


Inmiddels werden al een bomen geroeid, maar nog deze zomer wordt een groot gedeelte van het gebied afgegraven. Die grond wordt voor de helft hergebruikt in het gebied Middenvijver, voor de aanleg van een wal en hellingen. De andere helft wordt naar het Sint-Annabos gevoerd om daar een bufferwal te creëren. Volgens de planning moet het Park Linkeroever tegen de lente van volgend jaar klaar zijn.

Friday, July 20, 2007

Recreatiedomein in Garzebekevelde

De vroegere zandwinningsputten en de vuilnisbelt van het Garzebekeveld in Adinkerke werden door het gemeentebestuur van De Panne omgevormd tot een recreatiedomein. Het Garzebekeveld is opgebouwd rond een aantal vroegere zandwinningsputten. Na de stopzetting van de zandwinning verviel het terrein – ongeveer 3,6 hectaren groot – tot een vuilnisbelt. Maar het gebied is nu gesaneerd. Daarmee was een investering van 172.000 euro gemoeid.


Het Garzebekeveld is eigendom van de provincie West-Vlaanderen, maar het gebied was niet groot genoeg voor de aanleg van een provinciaal natuurdomein. Daarom kreeg De Panne het in erfpacht om er een zone voor zachte recreatie van te maken. De herinrichting gebeurde in samenspraak met het West-Vlaamse provinciebestuur en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), dat een aansluitend natuurdomein beheert.


De twee grote vijvers werden gereinigd. Ook werden een aantal bomen gekapt omdat hun bladeren in het water terecht kwamen. Volgens het gemeentebestuur is het opmerkelijk hoe de natuur zich in het Garzebekeveld hersteld heeft. “Er groeien weer streekeigen waterplanten en er komen allerlei vogels op af,” wordt er opgemerkt. Het gebied is geschikt voor zachte recreatie. Onder meer hengelaars kunnen er terecht. Eén van de houten steigers is toegankelijk voor rolstoelen.


De wandelpaden kregen een laag schelpenklei, zodat ook rolstoelgebruikers en kinderwagens er over kunnen. Er staan picknicktafels, zitbanken, vuilnisbakken en er zijn hondentoiletten. Het domein is niet toegankelijk voor motoren, paarden, quads en fietsen. Honden aan de leiband mogen er wel in.

Sunday, July 15, 2007

Ontwikkelingsplan voor Meigemheide

Het gemeentebestuur van Beersel en de Vlaamse overheid starten met een natuur- en landschapsontwikkelingsplan voor de Meigemheide, een gebied van ongeveer 1.500 hectaren dat zich uitstrekt van Linkebeek tot Huizingen. Het gebied moet volgens het gemeentebestuur op termijn het groene uithangbord worden van Beersel. Gesteld wordt dat zowel zowel natuurliefhebbers als wandelaars en fietsers er beter aan hun trekken moeten kunnen komen.


In bepaalde gedeelten van de Meigemheide zal de natuur hersteld en bewaard worden. Elders zal mogelijkheid gecreëerd worden voor zachte recreatie, zoals wandelen en fietsen. Ook de Herisemmolen krijgt er als erfgoedsite een belangrijke plaats, net zoals de landbouw in het gebied. Om dat plan gedetailleerd samen te stellen, wordt een beroep gedaan op de Vlaamse Landmaatschappij.


Het project Beersel-Open Ruimte werd door de gemeenteraad inmiddels al principieel goedgekeurd. Er wordt nu een voorbereidende haalbaarheidsstudie gemaakt. De gemeente hoopt alvast dat het project Beersel zal toelaten om zich toeristisch beter te profileren als een groene long in de Vlaamse rand. Buiten Beersel is de Meigemheide volgens burgemeester Hugo Casaer nauwelijks bekend. Wanneer het toeristisch beter uitgebouwd worden, zal daar volgens hem ook de Beerselse economie van profiteren.

Friday, July 06, 2007

Demerbroeken krijgen onthaalcentrum

Natuurpunt Zichem heeft in het geboortehuis van Ernest Claes een onthaalcentrum geopend. Dat moet de bezoekers wegwijs maken in de Demerbroeken tussen Testelt en Zichem. Het onthaalcentrum werd ingericht in een schuurtje in de tuin van het Claesmuseum. Het publiek kan er terecht voor wandelbrochures en gidsbeurten. Er is ook een kleine tenstoonstelling ingericht over de natuur in de omgeving.


Het geboortehuis van Ernest Claes vormt het vertrekpunt voor een verkenning van de Merodebossen. De voorbije jaren werd er hard gewerkt aan de toegankelijkheid van de Demerbroeken, zodat steeds meer wandelaars de weg vinden naar de drassige beemden. Natuurpunt maakt gewag van enkele honderden wandelaars per week. Het gebied vormde ooit een biotoop van de steenmarter en wordt nu bevolkt door een aantal Schotse koeien.


'De keuze voor het geboortehuis van Ernest Claes is volgens Natuurpunt niet toevallig. De organisatie zegt dat Ernest Claes als heimatschrijver bijzonder veel aandacht had voor de natuur. “De Demervallei lag letterlijk in zijn achtertuin en komt in de boeken van de schrijver uitgebreid aan bod,” aldus de organisatie. “Huize Ernest Claes moet een informatiepunt worden voor iedereen die aan natuurbeleving wil in de Demerbroeken en de Merodebossen.”

Monday, July 02, 2007

Wijtschot erkend als natuurreservaat

De Vlaamse regering heeft Het Wijtschot in Schoten erkend als natuurreservaat. Het gebied is eigendom van de gemeente Schoten, maar gaf in 2002 het terrein in beheer aan Natuurpunt Antwerpen Noord. Het Wijtschot heeft een oppervlakte van amper 6,5 hectare, maar heeft volgens de Vlaamse regering een grote waarde als aanwezigheid van zeldzame planten- en diersoorten, maar ook als groene verbindingszone.


Nadat het beheer van Het Wijtschot was overgedragen aan Natuurpunt, werd in onderling overleg een beheersplan opgesteld om nieuwe kansen te creëren voor de bijzondere natuurwaarden van het gebied en voor mensen die van de natuur willen genieten. Het Wijtschot ligt rond een oude zandwinningsput in de buurt van het Albertkanaal, maar heeft een belangrijke waarde op het gebied van flora en fauna.


Men vindt er onder meer soorten zoals de nachtegaal, kleine parelmoervlinder en gevlekte rietorchis. Maar daarnaast heeft Het Wijtschot ook een belang als groene verbindingszone in de vallei van het Klein Schijn. Bovendien biedt het gebied de mogelijkheid om te wandelen en de natuur te beleven. Dankzij de erkenning krijgt Natuurpunt voortaan een jaarlijkse beheersubsidie die het in staat stelt Het Wijtschot op een duurzame manier te beheren.

Sunday, July 01, 2007

Stootbegrazing rond Drongengoedbos

Een kudde schapen zal voortaan de bermen rond het Drongengoedbos in Knesselare kort houden. Dat moet er volgens burgemeester Freddy Tanghe vooral voor zorgen dat de kwetsbare bermen rond het bos op een ecologische manier kunnen worden onderhouden. De inzet van de schapen vormt een alternatief voor het gebruik van pesticiden of het maaien, dat slechts vanaf half juni is toegelaten. De betrokken schapensoort eet ook distels en bramen.


Volgens het bermbesluit is het niet langer toegelaten om met pesticiden onkruid te bestrijden. Ook maaien mag maar vanaf half juni. Veel gemeentebesturen zijn daarom op zoek naar alternatieven. Het gemeentebestuur van Knesselare koos uiteindelijk voor een stootbegrazing, waarbij een groot aantal schapen wordt ingezet op een beperkte ruimte. Op die manier wordt de berm op een relatief korte tijd wordt afgegraasd.


Daarvoor werd een overeenkomst afgesloten met het Rammenhof uit Oosteeklo, dat al de begrazing op verscheidene percelen van het Agentschap Natuur en Bos voor zijn rekening neemt. De kudde wordt begeleid door herder Marc De Causmaecker en bestaat uit schapen van het Ardense voskopras. Dit zeldzame schapenras eet ook distels en bramen. De schapen mogen de berm begrazen van 1 mei tot 1 december.