Tapio21

Tapio is de god van de natuur, meteen het onderwerp van deze blog.

Wednesday, April 30, 2008

Groen! niet te spreken over energieplan

Groen! is niet te spreken over het plan van de Federale regering om terug te investeren in nieuwe kerncentrales. In de begroting van klimaatminister Paul Magnette (PS) staat ingeschreven dat de rooms-blauw-rode regering zich in 2008 engageert om vanaf 2009 te investeren in onderzoek naar de vierde generatie kerncentrales, terwijl er volgens de oppositiepartij geen budget is uitgetrokken voor onderzoek naar duurzame energie.

Groen! meent dat de klimaatminister nu al zijn beloftes niet nakomt. “Magnette blaast warm en koud tegelijk. Enerzijds verklaart hij volop te willen gaan voor duurzame energie, maar anderzijds pompt hij zijn middelen in het verder bewandelen van het nucleaire pad. Ons land zal binnenkort als eerste kunnen uitpakken met een proefcentrale van de vierde generatie en dat terwijl we vandaag volop moeten inzetten op alternatieve stroomopwekking”, zegt parlementslid Tinne Van der Straeten.

In 2002 nam de groen-paarse regering de beslissing om de kerncentrales te laten uitdoven, voornamelijk om een halt te roepen aan het radioactieve afval dat tienduizenden jaren actief blijft. De regering besliste toen om meer te investeren in meer duurzame vormen van energieopwekking. Groen! is van mening dat Magnette er nu een tegengestelde mening op nahoudt. (LA)

Tuesday, April 29, 2008

Kolossale inktvis onder het mes

Een van de tot nog toe grootste gevangen Kolossale inktvissen (Mesonychoteuthis hamiltoni) gaat in Nieuw-Zeeland onder het mes. Maandag zijn wetenschappers begonnen de 495 kilogram zware en tien meter lange koppotige diersoort te ontdooien.

Vissers op zoek naar stokvis hadden het monster 14 maanden geleden in de Antarctische zee per toeval naar boven gehaald. Biologen onthaalden de vangst gretig omdat de kolos uit de diepzee nog in leven was en daardoor volledig intact, toen de vissers hem aan boord brachten.

Sedert dan hebben de professionals van het nationaal museum Te Papa in Wellington aan een omvangrijk actieplan gewerkt. De ontleding kan live op het internet gevolgd worden. Zeebiologen uit de hele wereld hebben grote belangstelling getoond, omdat het over een dier gaat waarover weinig gekend is. Ze leven op meer dan 300 meter diepte en worden slechts zelden gevangen.

De deskundigen hebben de inktvis, een nog grotere soort dan de reuzeninktvis, zondag al uit de diepvries gehaald, waarin hij maanden vers werd gehouden. Ze moesten het dier evenwel snel weer in de koeling bergen, toen bleek dat het sneller ontdooide dan werd gedacht.

De wetenschappers zullen 30 april pas rond de tafel staan. "We moeten op grond van vermoedens werken", zei de vooraanstaande Nieuw-Zeelandse inktvissenexpert Steve O’Shea. "We willen hem noch gekookt noch in rotte toestand onderzoeken".

Het exemplaar behoort tot de soort van de Mesonychoteuthis hamiltoni, de grootste inktvissensoort ter wereld. Hij heeft een enorme kop met grote ogen, en naast de acht kortere vangarmen twee tentakels, die op de uiteinden haken hebben. (LA)

Monday, April 28, 2008

Tyrannosaurus rex was eigenlijk een grote kip

Wie de film 'Jurassic Park' heeft gezien zou het de afschrikwekkende wezens niet aangeven, maar van de nog levende dieren staat de Tyrannosaurus rex genetisch gezien het dichtst bij kippen en struisvogels. Dat zeggen onderzoekers van de medische school van Harvard.

Het was al eerder geweten dat vogels afstammen van dinosaurussen maar uit botonderzoek blijkt nu dat kippen en struisvogels meer gelijkenissen hebben met de uitgestorven reuzen dan reptielen zoals krokodillen en hagedissen. De ontdekking kwam er nadat een goed bewaard T.rex bot nog celweefsel en proteïnen bleek te bevatten. Daaruit kon het DNA worden ontleend.

Onderzoekers menen dat de nieuwe techniek met proteïnen hen in staat kan stellen om meer te weten te komen over de levens en het uitsterven van dieren als dino's en mammoeten. Zo blijkt dat dinosaurussen waarschijnlijk 65,95 miljoen jaar geleden uitstierven, enkele honderdduizenden jaren later dan voordien aangenomen, door een meteoorinslag en/of door enorme vulkanische activiteit die ervoor zorgden dat de aarde jarenlang zonder zonlicht kwam te zitten.(LA)

Friday, April 25, 2008

Krijgen we opwarming of afkoeling van de aarde?

Het is dagelijkse kost geworden, we worden op de gevaren van klimaatverandering op aarde gewezen. Op korte tijd komen nu twee verschillende bronnen met twee compleet tegenstrijdige doemscenario's naar buiten. Het WWF spreekt over een versnelde opwarming, de Australische-Amerikaanse wetenschapper Phil Chapman van een afkoeling.

Opwarming

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) stelt in een alarmerend rapport dat het ijs op de Noordpool weldra helemaal zal weggesmolten zijn. Vorige zomer is de hoeveelheid ijs aan de Noordpool zelfs gedaald tot een absoluut minimum. En ook de verkochte hoeveelheid ijs is gedaald. De steeds snellere afname van de poolkap zal een sneeuwbaleffect veroorzaken. De opwarming van de aarde zal er alleen maar door versnellen, wat zware complicaties kan hebben voor mens en dier, zegt WWF.

Afkoeling

Wetenschapper Phil Chapman stelt dan weer dat we op een kantelpunt zijn terecht gekomen en dat we op weg zijn naar een nieuwe ijstijd. Hij leidt dat af uit de verminderde activiteit van de zon. Hoe meer zonnevlekken, hoe actiever de zon is en hoe warmer de aarde wordt. Volgens zijn bevindingen zijn er in tien jaar tijd nog nooit zo weinig zonnevlekken geweest. Volgens hem is de aarde vorig jaar heel snel afgekoeld en zijn we terug op het niveau van 1930. Critici verwijten Chapman "natte vingerwerk-onderzoek". (LA)

Thursday, April 24, 2008

Europa wil verbod op tweetakt-motoren

De Europese Commissie zal binnenkort mogelijk een verbod op de productie van tweetaktmotoren voorleggen. Uit recente studies blijkt dat de lawaaierige motoren, die ondermeer in heel wat brommers en grasmachines zitten meer fijn stof uitstoten dan vrachtwagens en als gevolg daarvan zijn ze erg vervuilend.

De Europese Commissie is op de hoogte van de problematiek, maar hoopt in de eerste plaats dat de vervuilende tweetaktmotoren door de producenten automatisch worden vervangen door minder vervuilende viertaktmotoren. Dat zou nodig zijn om de bestaande normen voor koolwaterstof te realiseren.

Europarlementslid Saïd El Khadraoui (sp.a) toont zich alvast tevreden met dit voornemen. “De uitstoot van fijn stof heeft een bijzonder nefast effect op alle zwakke weggebruikers,” zegt El Khadraoui. “Als we strenge emissienormen opleggen voor personenwagens en vrachtwagens, lijkt het me logisch dat we dat ook doen voor zwaar vervuilende brommers en scooters.” (LA)

Wednesday, April 23, 2008

Houtactie voor berggorilla brengt 53.000 euro op

De houtactie die het Wereld Natuur Fonds vorig jaar september startte om de ernstig bedreigde berggorilla’s in Oost-Congo te redden, heeft tot op heden 53.000 euro opgebracht. De actie, die samen met vluchtelingenorganisatie UNHCR werd opgezet, voorziet duizenden vluchtelingen –die zich aan de randen van het Virunga Nationaal Park hebben gevestigd- in hun dagelijkse behoefte aan brandhout.

Met het geld van de actie wordt hout gekocht dat afkomstig is uit productiebossen. Zo wil het WNF voorkomen dat het leefgebied van de laatste 700 berggorilla’s op aarde wordt gekapt. De natuur in het Virunga Nationaal Park -dat sinds1994 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat- staat nog altijd onder druk door de grote hoeveelheid vluchtelingen die aan de rand van het park woont zolang de situatie niet veilig genoeg is om terug te keren naar hun dorp. Zij trekken dagelijks het bos in op zoek naar voedsel, water en hout. Wel heeft zich de afgelopen tijd een aantal hoopvolle ontwikkelingen voorgedaan in Oost-Afrika. Zo tekenden diverse rebellenbewegingen en het Congolese regeringsleger in januari van dit jaar een broze vrede

Ook streeft het WNF ernaar dat Virunga Nationaal Park verbonden wordt met andere beschermde gebieden in Uganda en Rwanda. Zo moet een grensoverschrijdend beschermd gebied ontstaan. Eind februari van dit jaar maakte de Nederlandse overheid bekend dat zij de komende 4 jaar 4,1 miljoen euro uittrekt voor zo’n samenwerkingsproject tussen natuurparken in de Democratische Republiek Congo (Virunga), Rwanda en Uganda. Het project wordt gecoördineerd door het WNF en verbetert het leven van de plaatselijke bevolking door natuur te beschermen; bijvoorbeeld door eco-toerisme in het leefgebied van de berggorilla te stimuleren. De opbrengsten van het toerisme en andere bedrijvigheid komen ten goede van de lokale gemeenschap. (LA)

Tuesday, April 22, 2008

Veel steun voor verbod op kattenjacht

Afgevaardigden van dierenrechtenorganisaties als GAIA, Help Animals, Coördinatie Antwerpse Dierenbescherming, BLID overhandigen morgen aan Vlaams minister voor Leefmilieu Hilde Crevits een nationale petitie met 175.765 handtekeningen (waarvan ongeveer de helft Vlaamse) voor een verbod op de jacht op katten en de kattenbestrijding met het geweer.

Ook Thuis-acteurs Pol Goossen en Annick Segal steunen de petitie. Andere bekende ondertekenaars zijn wereldkampioen veldrijden Sven Nys en oud-wereldkampioen veldrijden Roland Liboton.

Naar alle waarschijnlijkheid beslist de Vlaamse regering vrijdag definitief over de herneming van het huidige jachtbesluit, waarin de jacht op katten en de bestrijding van katten met het geweer nog legaal is.

Dierenbeschermers eisen een verbod op de kattenjacht en een preventief beleid dat gericht is op sterilisatie en castratie van huis- en zwerfkatten.

De dierenorganisaties vragen Vlaams Leefmilieuminister Hilde Crevits de jacht op katten en de bestrijding van katten met het geweer te verbieden en het nieuwe ontwerp van jachtbesluit (openings- en voorwaardenbesluit) in die orde aan te passen. In het ontwerp van het nieuwe jachtopeningsbesluit komt de jacht op katten met het geweer niet meer voor, maar minister Crevits (en in haar kielzog de Vlaamse regering) verplaatste de bepaling over de kattenjacht integraal naar het jachtvoorwaardenbesluit.

Maar dat komt op hetzelfde neer, want katten mogen nog altijd worden afgeschoten en dat is voor de dierenverenigingen beestachtig, barbaars en onaanvaardbaar. (LA)

Monday, April 21, 2008

Chinese reuzenpanda op vrijersvoeten

Twee politieagenten in de Chinese provincie Shaanxi waren stomverbaasd toen zij in maart op klaarlichte dag een reuzenpanda doodleuk zonder zorgen langs de openbare weg zagen lopen. De agenten waren in staat om het dier op de foto te zetten. Medewerkers van twee nabij gelegen natuurparken – het Guanyinshan- en Foping Reservaat, opgericht in 2001, de reservaten zijn de belangrijkste natuurlijke corridors voor reuzenpanda’s in Qinling – zijn vervolgens op onderzoek uit gegaan, maar konden de reuzenpanda niet meer vinden.

De maanden maart en april vormen het paarseizoen voor de reuzenpanda. Vandaar dat het dier actiever wordt en zich vaker laat zien. Vandaar ook dat vorig jaar rond dezelfde tijd ook een reuzenpanda in hetzelfde gebied werd gesignaleerd door toevallige voorbijgangers.

Beide waarnemingen zijn bijzonder. De reuzenpanda is uiterst zeldzaam; in het wild leven nog ongeveer 1600 exemplaren. Bovendien is het dier normaliter heel schuw en nauwelijks vindbaar. Daarnaast is de afgelopen tien jaar door het Wereld Natuur Fonds en vele lokale partners hard gewerkt aan een betere bescherming en uitbreiding van het leefgebied van de reuzenpanda.

Friday, April 18, 2008

Lucht- en scheepvaart stoten meer CO-2 uit

De CO2-uitstoot van de scheepvaart en luchtvaart is toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlandse Milieu- en Natuur Planbureau (MNP) over de CO2-emissies in 2006. De uitstoot van luchtvaart nam volgens het MNP sinds 1996 toe van vijf naar elf megaton. De scheepvaart zag de uitstoot in diezelfde periode stijgen van 34 naar 56 megaton. De totale uitstoot zonder de lucht- en scheepvaart was in 2006 208 megaton, drie procent minder dan het ijkjaar 1996.

Volgens een woordvoerder van het MNP is die daling toe te schrijven aan het feit dat Nederland steeds meer elektriciteit importeert uit het buitenland. De CO2-uitstoot van de scheep- en luchtvaart tellen niet mee bij het internationale Kyoto-verdrag. Hierin hebben landen afgesproken dat ze de uitstoot van broeikasgassen omlaag brengen. Jaarlijks rapporteren zij die aan de Verenigde Naties.

Milieudefensie is niet te spreken over de grote CO2-last van schepen en vliegtuigen. "De daling van onze CO2-uitstoot wordt volledig teniet gedaan", zegt campagneleider Klimaat. "De uitstoot van de schepen is vergelijkbaar met die van maar liefst 25 kolencentrales", voegt hij toe. Als de cijfers van de scheep- en luchtvaart wel bij de totale uitstoot waren opgeteld, was de totale CO2-uitstoot negen procent meer geweest dan in 1996, stelt Milieudefensie.

De milieubeweging roept het kabinet daarom op om er alles aan te doen juist de uitstoot van schepen en vliegtuigen af te remmen. "Om klimaatverandering tegen te gaan, kunnen we onze ogen niet sluiten voor deze vervuilende transportsectoren." (LA)

Thursday, April 17, 2008

Zeespiegel stijgt veel sneller dan verwacht

De zeespiegel stijgt wereldwijd duidelijk sneller dan verwacht. Dat werd bekendgemaakt op de jaarvergadering van de Europese Geowetenschappelijke Unie in Wenen. Waterdeskundigen menen dat vooral het dramatisch snel afsmelten van de gletsjers daarvoor verantwoordelijk is. "Terwijl de zeespiegel in de afgelopen tweeduizend jaar slechts rond de 20 centimeter steeg, zou hij alleen al deze eeuw 80 tot 150 centimeter stijgen", sprak hydrologe Svetlana Jevrejeva.

Dat cijfer ligt ongeveer driemaal hoger dan de huidige berekeningen van het klimaatpanel van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). "Onder wetenschappers worden de schattingen van het IPCC als conservatief beschouwd", meent Simon Holgate van het Proudman Oceanographic Laboratory in Liverpool.

Smeltende ijsvlaktes en gletsjers

Volgens de berekeningen stromen door de versnelde opwarming van de aarde steeds meer watermassa's van de smeltende ijsvlaktes van Groenland, Antarctica en de wereldwijd sneller smeltende gletsjers in de oceanen. Wat de dramatische stijging van de zeespiegel precies voor gevolgen zal hebben, kunnen de deskundigen nog niet voorspellen. Duidelijk is wel dat vooral de armste en dichtstbevolkte landen zwaar getroffen zullen worden. Zo zal de Volksrepubliek China ongeveer 72 miljoen mensen noodgedwongen moeten verhuizen. En als de berekeningen kloppen, dan is tegen het jaar 2100 ongeveer 90 procent van het dichtbevolkte land Bangladesh overstroomd. (LA)

Wednesday, April 16, 2008

Wereld Natuur Fonds wil windmolenpark aan Noordzee

In de Noordzee moet een windenergiepark komen met een capaciteit van zesduizend megawatt. Dat is gelijk aan de productie van zes energiecentrales, stelt het Wereld Natuur Fonds (WNF). De oproep is onderdeel van een WNF-campagne tegen de aantasting van de Noordpool. Het WNF stelt dat het park er moet komen om in 2020 een vijfde van het Nederlandse energieverbruik duurzaam te laten zijn. De milieuorganisatie zegt op basis van representatief onderzoek dat acht op de tien Nederlanders voor het energiepark in de Noordzee zijn.

Uit de peiling komt ook naar voren dat het gemiddelde huishouden vijf energiebesparende maatregelen neemt, meldt het WNF. Het gaat dan onder meer om het uitzetten van de standby-knop op apparaten (73 procent), isolatie van de woning (57 procent) en overstappen op groene stroom (41 procent). Volgens de organisatie is een drastische daling van de uitstoot van broeikasgas en de inzet van schone energie 'onontbeerlijk' om de aantasting van de Noordpool tegen te gaan.

"De Noordpool is onmisbaar als koelelement voor het klimaat op aarde. De aantasting gaat sneller dan de wetenschap had voorzien", stelt het WNF, dat zich met de campagne onder andere sterk wil maken voor de ijsbeer. "Computermodellen over het smelttempo van het zee-ijs worden ingehaald door de praktijk. Als er niets gebeurt, dan zullen aan het eind van deze eeuw twee van de drie ijsberen verdwenen zijn." Het WNF wil dat de politiek meer ruimte schept voor initiatieven voor duurzame energie. "Ondernemers moeten zonder verlammende inspraakprocedures aan het werk", zegt een woordvoerder. (LA)

Tuesday, April 15, 2008

Meer agressieve honden in beslag genomen

Agressie is de meest ernstige gedragsstoornis waarmee puppy bezitters kunnen geconfronteerd worden. Het fenomeen is meestal te voorkomen wanneer de eigenaar kennis heeft van de groeifasen van de puppy en de invloeden die het agressief gedrag ontwikkelen. De Amerikaanse gezondheidsdiensten rapporteren jaarlijks dat er meer dan 1 miljoen mensen gebeten werden door honden, maar waarschijnlijk gaat het hier amper om de helft van de gevallen omdat de rest niet werd aangegeven.Alhoewel een hele boel beten enkel maar kleine verwondingen veroorzaakten, lopen de spoedverzorgingskosten per jaar op tot 30 miljoen dollars.  Minstens de helft van de beten zijn toegediend aan kinderen onder de 10 jaar.

Vermoed je dat een hond agressief is?
Dr. Harvey Graaf (VMD) eigenaar van Seneca Hill Veterinary Hospital in Great Falls, Virginia, geeft volgende symptomen.

Veelvuldig blaffen (langer dan 4 keer zonder onderbreking)
Een tendens om te brommen, te grommen of van zich af te bijten voor eten.
Overdrang in bewaken of bezitten.
Onbevreesd bij vreemden of nieuwe situaties.
Zware aanvallen naar andere dieren zoals katten of erfdieren.
Pogingen om op de benen van mensen te rijden.
Bitsig bijten bij het borstelen, knuffelen of opheffen.
Geregeld najagen van bewegende zaken zoals fietsen, auto's, joggers of rolschaatsers.
Herhaald van huis weglopen of lange tijd zichzelf vrij geven.
Vorig jaar zijn 516 agressieve honden in beslag genomen. Dat is een stijging van ruim zes procent ten opzichte van de 485 bijtgrage honden die in 2006 zijn ingenomen.
Het gaat om dieren die in opdracht van justitie zijn ingenomen. Die beslist dan ook wat er met ze gebeurt. Honden kunnen ook bij hun baasjes worden weggehaald omdat ze een slechte gezondheid hebben. Hoeveel honden op basis van de Gezondheids- en welzijnswet zijn ingenomen is niet bekend. (LA)

Monday, April 14, 2008

Aquariumvissen vrijgelaten in Middellandse Zee

In het Franse havenstadje La Ciotat zijn in april zowat 7.000 aquariumvissen vrijgelaten in de Middellandse Zee. De dieren hadden de hele week doorgebracht in een groot aquarium op het horlogesalon van Bazel, in Zwitserland. 'De vissen hadden natuurlijk gedood kunnen worden, sommige om op te eten, maar we vonden het fijn om ze opnieuw vrij te laten in hun natuurlijke milieu', aldus Gérard Carrodano, een Fransman die het zelfzame beroep van 'aquariumvisser' uitoefent. 


Hij vist zeer selectief exemplaren uit de Middellandse Zee, die nadien worden tentoongesteld in openbare aquaria. Zaterdag gooide hij een dertigtal vissen terug in het water die hij eerder had opgevist. Daarnaast mochten ook 7.000 roodbaarzen uit kwekerijen kennis maken met de zee. 

De Zwitserse horlogeproducent Breitling, die de vissen van 3 tot 10 april op zijn beurs had tentoongesteld, betaalde voor het transport van Zwitserland naar Frankrijk.

De horloges van Breitling hebben vaak een groot, sterk en stoer uiterlijk en worden bijna altijd door mannen gedragen. Breitling horloges zijn vaak voor een sport gedragen: zo heeft Breitling een model voor autocoureurs, een voor de scheepvaart, een voor diepzeeduikers, een voor wereldreizigers, een voor hardlopers en meerdere modellen voor piloten. (LA)

Friday, April 11, 2008

EU wil import zeehondenbont deels verbieden

)Europees commissaris Stavros Dimas (Milieu) wil de import verbieden van zeehondenproducten "die niet op een humane wijze zijn verkregen". Het verbod kan leiden tot een mogelijk handelsconflict met Canada. 
Invoering van het verbod "zal nog enige tijd duren" omdat Dimas de steun moet zien te krijgen van de rest van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU. Het verbod zou voor alle zeehondproducten gelden inclusief bont, huid- en gezondheidsmiddelen.

België en Nederland verboden vorig jaar al de import van zeehondproducten. Dimas wilde niet zeggen wat een humane manier is om zeehonden te doden. Jagers doden in Canada jaarlijks honderdduizenden zeehonden, meestal met een geweer. Alleen in Canada mogen jagers nog een knuppel gebruiken om de schedel in te slaan. Het zachte bont gaat vooral naar Europa en China. Het vlees gaat naar Zuid-Korea en Taiwan.

Brussel heeft het EU-bureau EFSA in de Italiaanse stad Parma opdracht gegeven te zoeken of er een humane dood bestaat voor zeehonden. Het EU-bureau meldde woensdag gegevens te verzamelen van dierenbeschermers, jagers en wetenschappers. Testen op levende zeehonden horen niet bij het onderzoek. In december moet een eindoordeel klaar zijn, vlak voor het jachtseizoen in Canada. Hij verwees naar een rapport van de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA). Dat stelt dat dieren snel moeten worden gedood. Verder moet gecontroleerd worden dat de dieren dood zijn voor ze worden gevild. (LA)

Thursday, April 10, 2008

Natuurparken Zuid-Afrika bedreigd

De Zuid-Afrikaanse natuurparken worden door klimaatsveranderingen "serieus en op korte termijn" bedreigd. Het land heeft snel meer hulp nodig van rijke landen om de problemen te lijf te gaan. 
Dit zei de Zuid-Afrikaanse minister van Milieuzaken en Toerisme, Marthinus van Schalkwyk op een conferentie bij Kaapstad over natuurparken. Hij wil onder meer grotere parken creëren om de natuur meer uitwijkmogelijkheden te bieden.

Het bekende Kruger Nationale Park bijvoorbeeld krijgt hoogstwaarschijnlijk te maken met hevigere regens maar met grotere tussenpozen. De langere droogteperiodes leiden tot een grotere concurrentiestrijd om het beschikbare water in de natuur, aldus Van Schalkwyk. Er zouden planten- en boomsoorten verdwijnen. Inheemse gewassen zoals het fynbos worden bedreigd in het Nationale Park Tafelberg in het zuidwesten van het land.

Van Schalkwyk wil nationale parken groter maken zoals het Namaqua Nationale Park en het Tankwa Nationale Park om ze meer weerstand te geven bij schommelingen in het klimaat. Grotere parken hebben meer variëteit in hoogte en in landschap. Dat kan flora en fauna meer alternatieven bieden. Er is een groot bedrag geïnvesteerd in de uitbreiding van nationale parken waarvan er inmiddels 22 zijn in Zuid-Afrika. (LA)

Wednesday, April 09, 2008

Ijsbeer Knut terug van weggeweest

Ijsbeer Knut laat weer van zich horen. De eens zo schattige baby shockeerde de bezoekers van de zoo van Berlijn door zijn dierlijk instinct aan hen ten toon te spreiden, namelijk vissen uit de gracht halen en ze verorberen.

Knut kennen we allemaal wel, het lijkt een Disney verhaal maar dat is het niet. Knut werd verstoten door zijn moeder en daarna grootgebracht door de verzorgers in de zoo van Nuremberg. Sindsdien is zijn hele leven opgevolgd en wordt er een film over gemaakt.

Knut viste een tiental vissen uit de gracht rond zijn buitenverblijf, speelde er even mee en at ze vervolgens levend op, tot afschuw van de aanwezige bezoekers. De Frankfurter Algemeine schrijft dat Knut een “gevoelloze moord op de karpers” pleegde.
Mediageile psychopaat

In Duitsland vraagt men zich nu af of Knut 'een psychopaat' is. Sommigen denken dat Knut de beesten voor de lol heeft vermoord. Critici zeggen dan weer dat de zoo van Berlijn nooit levende vissen bij Knut had mogen stoppen. De vissen waren echter nodig om algen te verwijderen.

Knut de ijsbeer is een 'mediageile psychopaat' geworden. "Knut moet dringend onze zoo verlaten", waarschuwt Markus Röbke van de Berlijnse zoo. "Hij is verslaafd aan zijn aanbidders en dat is niet goed voor hem. Toen de zoo eventjes werd gesloten omdat de paden te glad waren, jankte hij tot we hem kwamen troosten."

Ook een mogelijkheid kan zijn dat de jonge ijsbeer gewoon nog honger na zijn eten had. (LA)

Tuesday, April 08, 2008

Babyboom in de Zoo van Antwerpen

In de paasvakantie zijn er drie kleine baby’tjes toegevoegd aan de enorme dierenfamilie van de Zoo van Antwerpen. Maandag 24 maart werd er een nieuwe Humboldtpinguïn geboren en in diezelfde week werd er een tweeling Kafferbuffels geboren.

De nieuwe pinguïn heet Jet en heeft net een periode van 40 dagen in het ei achter de rug. De ouders van Jet wisselen elkaar af om op het jong te letten, net als tijdens de broedperiode. Het jong wordt door de verzorgers dagelijks uit het nest uit het nest gehaald om te wegen. Zo kan gecontroleerd worden of het genoeg eet en groeit. Na ongeveer 2 maanden zal Jet in het bassin met zijn soortgenoten mogen. Tegen dan zal ook het geslacht van Jet gekend zijn. In het bassin zal hij een leuk speelmaatje vinden namelijk Jip, die op 4 januari geboren is.

De tweeling Kafferbuffels is een uniek geval. Een unicum in de Zoo van Antwerpen. Ook in de natuur is het niet gewoon dat er tweelingen geboren worden van deze grote zoogdieren. De moeder heeft net een draagtijd doorstaan van 340 dagen, maar zorgt nu al heel goed voor haar jongen. In de eerste maanden worden ze vooral gevoed met moedermelk en daarna eten ze hetzelfde als hun soortgenoten. Kafferbuffels zijn planteneters en eet in de natuur vooral gras, kruidachtige planten en bladeren. In de Zoo krijgt hij gras, bieten, runderkorrel en rode kool.

De Zoo verwacht dit jaar van de Humboldtpinguïns nog meer jongen. Momenteel zijn er 8 koppels die ieder op 2 eieren broeden. De Kafferbuffelpopulatie bestaat uit 9 groepsgenoten en er worden momenteel nog geen nieuwe kafferbuffels verwacht. (LA)

Monday, April 07, 2008

Energiebedrijven betaald voor CO2- uitstoot

De beste manier voor bedrijven om geld te verdienen? Het produceren van een hoge CO2-uitstoot. Energiebedrijven die zich in de Europese Unie bevinden, kunnen de komende jaren rekenen op miljarden euro’s en dat hebben ze te danken aan het Europees beleid voor de uitstoot van koolstofdioxide. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft berekend dat in de vijf grootste lidstaten van de EU de energiesector kan rekenen op extra inkomsten van maximaal 71 miljard euro.

Het WNF keek bij zijn rekensommetje naar Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Polen en Spanje. De milieuorganisatie zegt dat het Europees beleid de smerigste en meest vervuilende bedrijven aanmoedigt tot CO2-uitstoot, in plaats van vervuiling tegen te gaan. Momenteel deelt de EU emissierechten gratis uit aan energieproducenten. Bedrijven berekenen de kosten van emissierechten door aan hun klanten, ook de gratis verkregen rechten, waardoor de winsten stijgen. Het WNF stelt dat het weggeven van emissierechten daarmee gelijk staat aan het belonen van vervuilende bedrijven.

Aangezien de gratis verkregen rechten dan een prijskaartje krijgen en het prijskaartje puur winst is voor de bedrijven. "Goedkope winsten voor nietsdoen is schandalig", aldus het WNF, dat het Europese emissiebeleid een ramp noemt. De EU heeft met ingang van 2008 maatregelen genomen om de gratis rechten zo veel mogelijk te beperken. Ook is er een voorstel in de maak om enkel nog emissieberichten aan energiebedrijven te geven. Het WNF vindt dat die opbrengsten gebruikt moeten worden voor een schoner energiebeleid. (LA)