Tapio21

Tapio is de god van de natuur, meteen het onderwerp van deze blog.

Sunday, December 24, 2006

Great Lakes reageren te laat op bedreigingen

Er wordt gewerkt aan nieuwe beschermingsmaatregelen voor het gebied van de Great Lakes, op de grens van de Verenigde Staten en Canada. Die nieuwe regelgeving is volgens de Alliance for the Great Lakes ook absoluut nodig, want het gebied blijft door allerlei factoren bedreigd. Bovendien wordt opgemerkt dat de overheid de voorbije jaren te weinig heeft gedaan om de problemen op een efficiente manier aan te pakken.


In het begin van de jaren tachtig waarschuwden Canadese wetenschappers al voor een invasie van zebramosselen in het gebied van de Great Lakes. Maar noch Canada, noch de Verenigde Staten deden iets aan het probleem en vijf jaar later begonnen met zebramosselen, die meereisden in de ballasttanks van zeeschapen vanuit Europa, met hun veroveringstocht.


"De kosten liggen nu veel hoger dan de prijs die we zouden moeten betalen hebben voor preventieve maatregelen," vertelde Cameron David, directeur van de Alliance for the Great Lakes, aan het persbureau Associated Press. "Dit is blijkbaar het lot van het gebied. Elke keer wordt weer een bedreiging verwacht, maar nooit wordt er ook iets echt aan gedaan."


Canada en de Verenigde Staten hebben voor het eerst in bijna twee decennia afgesproken om de Great Lakes Water Quality Agreement grondig aan te passen. In het kader daarvan heeft een coalitie van milieugroeperingen een brede waaier verbeteringen voorgesteld. Daarbij wordt vooral gehamerd op preventieve maatregelen om bedreigingen af te weren in plaats van achteraf dingen te moeten corrigeren.


Er moet volgens de organisaties zowel gekeken worden naar mogelijke chemische, maar ook biologische en fysieke bedreigingen voor het gebied. "Eén van die problemen is de klimaatverandering, die mogelijk kan leiden tot zwaardere regenval en heviger stormen, terwijl tegelijkerheid de waterspiegel daalt door de hogere temperaturen en verdamping," stellen ze.


Dat kan volgens de organisaties zorgen voor een grotere vervuiling vanuit de overstort van waterzuiveringcentrales en het verdwijnen van wetlands en de biotoop van wilde dieren. "Er moet een speciale commissie van experts komen die de ontwikkeling van de klimaatveranderingen op de voet volgt en methodes aanbiedt om de negatieve gevolgen van die evolutie te beperken door vroegtijdig in te grijpen," wordt er gesteld.


Daarnaast wil men van de bewoners en gebruikers van het gebied eisen dat hun activiteiten geen schade aan het gebied toebrengen. "Tot nu toe moet de overheid bewijzen dat er wel schade wordt aangericht," voeren de milieugroeperingen aan. De Council of Great Lakes Industries staat niet helemaal negatief tegen de plannen van de milieugroeperingen.


Daarbij wordt echter opgemerkt dat die preventieve maatregelen moeten gebaseerd zijn op wetenschappelijke aanwijzingen en proportioneel zijn aan het verwachte riscio. "Er moet voor opgepast worden dat deze maatregelen niet tot overdreven extremen leiden," benadrukte George Kuper, voorzitter van de Council of Great Lakes. "Men mag de industrie geen lozingsverbod opleggen wanneer blijkt dat die activiteiten geen schade toebrengen."


De milieugroeperingen willen ook de sanering en restauratie van vervuilde sites versnellen. "Daarbij moeten strikte deadlines worden gevolgd," aldus Reg Gilbert, coordinator van de belangengroep Great Lakes United. "De regeringen komen hun beloftes van het oorspronkelijke akkoord niet na, onder meer omdat het politieke klimaat ondertussen is gewijzigd."


Sinds het akkoord in 1972 werd afgesloten, stelt de burger zich volgens Gilbert vijandiger op tegenover de regelgeving en de regeringen. "Hoewel de dreigingen nog even erg zijn, staat het publiek er veel minder gevoelig tegenover. Destijds zagen de mensen de vissen sterven en roken ze de stank van het vuile water. Die dingen zijn verbeterd en de mensen denken nu dat het gebied geen gevaar meer loopt."

Friday, December 15, 2006

Ook bossen warmen de aarde op

Het heeft geen zin om tegen de klimaatverandering bomen te planten. Dat is de conclusie van een studie van twee Amerikaanse wetenschappers. Ze voeren aan dat de meeste bossen geen enkel globaal effect hebben op de wereldwijde temperatuur. De bosgebieden die het verst van de evenaar liggen zouden de opwarming van de aarde zelfs erger maken.

"Het voelt wellicht goed aan om zich voor te stellen dat men door het planten van een boom de opwarming van de aarde kan terugdraaien," zegt Ken Caldeira van het Carnegie Institution of Washington in Stanford (Californie), tegenover de Britse krant The Guardian. "Maar het planten van bossen buiten de tropen om de klimaatverandering te bestrijden, is een verlies van tijd."

Bomen gebruiken koolstofdioxide voor hun fotosynthese en dat help de aarde afkoelen door broeikasgassen uit de atmosfeer te halen. "Maar bossen slaan ook warmte op door het zonlicht dat zij absorberen," aldus Caldeira. In het bewuste rapport stellen Caldeira en zijn collega Govindasamy Bala van het Lawrence Livermore National Laboratory (Californie) wordt gesteld dat, buiten een kleine band rond de evenaar, bossen meer warmte opslorpen dan uit de atmosfeer halen.

Volgens Bala hangt het evenwicht tussen de warmte-opslorping en het verminderen van koolstofdioxide af van de breedtegraad. "Boven de twintigste breedtegraad hebben bossen een rechtstreeks verwarmingseffect dat min of meer gecompenseerd wordt door het reducren van de koolfstofdioxide," voeren de wetenschappers aan.

Boven de vijftigste breedtegraad zorgen de bossen volgens het rapport voor een extra temperatuurstijging van 0,8 graden, terwijl de tropische wouden voor een afkoeling van 0,7 graden zorgen. "Woudgebieden zijn relatief donker en absorberen dan ook het grootste gedeelte van de zonnestralen die op hen vallen," aldus Bala. "Grasland en sneeuwgebieden reflecteren het zonnelicht en houden de temperatuur daardoor lager."

Wanneer boven de 50ste breedtegraad, zoals in Siberie, bomen zouden gepland worden, zou een toendra-gebied bedekt kunnen worden dat normaal het zonnelicht zou weerkaatsen. In tropische regio's zorgt het verdampende water echter voor bewolking boven de bossen, waardoor de temperatuur laag gehouden kan worden. Caldeire zegt dan ook dat bebossingsplannen een afleidingsmaneuver zijn en de consument toelaten meer te vervuilen.

Men zou er volgens hem beter aan doen de productie en het gebruik van energie te veranderen door te investeren in hernieuwbare en milieuvriendelijke elektriciteit.