Tapio21

Tapio is de god van de natuur, meteen het onderwerp van deze blog.

Friday, April 25, 2008

Krijgen we opwarming of afkoeling van de aarde?

Het is dagelijkse kost geworden, we worden op de gevaren van klimaatverandering op aarde gewezen. Op korte tijd komen nu twee verschillende bronnen met twee compleet tegenstrijdige doemscenario's naar buiten. Het WWF spreekt over een versnelde opwarming, de Australische-Amerikaanse wetenschapper Phil Chapman van een afkoeling.

Opwarming

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) stelt in een alarmerend rapport dat het ijs op de Noordpool weldra helemaal zal weggesmolten zijn. Vorige zomer is de hoeveelheid ijs aan de Noordpool zelfs gedaald tot een absoluut minimum. En ook de verkochte hoeveelheid ijs is gedaald. De steeds snellere afname van de poolkap zal een sneeuwbaleffect veroorzaken. De opwarming van de aarde zal er alleen maar door versnellen, wat zware complicaties kan hebben voor mens en dier, zegt WWF.

Afkoeling

Wetenschapper Phil Chapman stelt dan weer dat we op een kantelpunt zijn terecht gekomen en dat we op weg zijn naar een nieuwe ijstijd. Hij leidt dat af uit de verminderde activiteit van de zon. Hoe meer zonnevlekken, hoe actiever de zon is en hoe warmer de aarde wordt. Volgens zijn bevindingen zijn er in tien jaar tijd nog nooit zo weinig zonnevlekken geweest. Volgens hem is de aarde vorig jaar heel snel afgekoeld en zijn we terug op het niveau van 1930. Critici verwijten Chapman "natte vingerwerk-onderzoek". (LA)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home