Tapio21

Tapio is de god van de natuur, meteen het onderwerp van deze blog.

Monday, August 04, 2008

"Europees bos uitermate geschikt voor biobrandstof"

Europese bossen zijn uitstekend voor de productie van biobrandstoffen van de tweede generatie. Dat hebben examinatoren van Alterra, onderdeel van de Wageningen Universiteit vastgesteld. Volgens het onderzoeksinstituut is de hoeveelheid biomassa in de bossen de laatste veertig jaar met 200 % gestegen, dankzij actief beheer dat als doel duurzaamheid had. Binnen het totale bosoppervlak van zo'n 175 miljoen hectare wordt enkel de helft van de jaarlijkse bijgroei geoogst. Hierdoor heeft zich veel biomassa opgebouwd dat omgevormd kan worden tot biobrandstof, aldus de onderzoekers.

Bij de momentele aanzienlijke olieprijzen en de hevige discussie over de nadelige gevolgen van het winnen van energie uit landbouwgewassen - de zogenaamde biobrandstoffen van de eerste generatie - voor voedselvoorziening, worden de alternatieven om energie te winnen uit niet-voedselgewassen (tweede generatie biobrandstoffen) steeds aanlokkelijker. Deze tweede generatie is samengesteld uit onder andere houtige biomassa uit bossen of landschappelijke beplantingen.

Uit het onderzoek dat Alterra samen met het European Forest Institute uit Finland uitvoerde, blijkt dat het huidige Europese bos zo'n 4 procent van de totale energiebehoefte van Europa kan garanderen. Daarbij is er rekening met de bestaande vraag naar hout voor papier en houtproducten gehouden, en ook met de gewenste instandhouding van de natuurwaarden van het bos. Het hout bevindt zich vooral in Centraal Europa, waar het verschil tussen bijgroei en reguliere oogst het grootst is. De brandstof kan gedeeltelijk worden gewonnen uit takafval dat nu vaak in het bos wordt achtergelaten.

De meest efficiënte manier om hout voor biobrandstoffen te gebruiken, is om het eerst om te zetten voor de productie van reguliere producten, zoals papier en houtproducten, en als het gebruikt is verstoken voor energie. Voor het inzetten van deze biomassa kan volgens de onderzoekers de Europese papierindustrie een belangrijke compagnon zijn, omdat zij een netwerk hebben binnen de miljoenen private boseigenaars in Europa. Verder laat Alterra weten dat er moet worden vermeden dat de extra vraag naar biomassa leidt tot concurrentievervalsing met de reguliere industrie.(LA)

Ontslak huis en tuin

Slakken zijn verzot op ons vochtig klimaat. Na een forse regenbui zien we de slijmachtige weekdieren weer massaal de tuin in komen, huisslakken en naaktslakken. Toch zien tuinliefhebbers de diertjes liever niet komen. Als overtuigde planteneters kunnen ze je tuin ruïneren. Maar waarom zijn er tegenwoordig zoveel van? En wat is de beste manier om ze uit ons huis en onze tuin te houden?

“Reden van het grote aantal slakken is de zachte winter”, zegt Thierry Backeljau van het Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, “Hierdoor konden de slakken en hun jongen gemakkelijk in leven blijven”.

Slakken hebben allemaal een andere taak in de natuur. Buiten rovers en grazers zijn het ook opruimers. In België zijn slakken vooral nuttig bij de vorming van humus. “Door het afgrazen van vegetatie zorgen ze ervoor dat het aantal plantensoorten toeneemt. Ze eten de snelgroeiende en dominante planten weg, zodat de traaggroeiende en meer zeldzame soorten ook een kans krijgen om op te groeien en de diversiteit stijgt. Kortom: slakken hebben ook positieve eigenschappen”, aldus Backeljau.

Slakkenvallen

Volgens de slakkenkenner zijn er veel mogelijkheden om de slakkenbevolking in te dijken, maar ze zijn zelden 100 procent effectief. “Je kan chemische middelen gebruiken, maar helaas zijn deze niet goed voor het milieu en zeker niet voor de tuin en de dieren die er in leven. Je kan ook gebruik maken van speciale slakkenvallen i.e. potjes die men in de grond ingraaft en vult met bier of melk waaraan men wat gist toevoegt. Slakken worden erdoor aangetrokken waardoor ze erin vallen en verdrinken. Maar deze val lokt vaak ook slakken van buiten de tuin."
"Je kan ook werken met natuurlijke barrières. Zo zijn er sommige planten zoals de Oostindische kers die slakken door hun sterke geur op afstand houden. En niet te vergeten zijn de natuurlijke vijanden zoals egels, vogels, padden en wormen. Je tuin vriendelijker maken voor deze rovers is ook een oplossing. Zo kan je in de handel een parasitair wormpje kopen en het verspreiden in je tuin. De wormpjes gaan actief op zoek naar slakken”.

Keldernaaktslak

Slakken dringen je huis binnen via keldergaten, deuren en ramen. Vaak zijn ze ook verstopt tussen je versgekochte groenten. In België is er een soort die vooral huizen en kelders prefereert. Ze wordt de keldernaaktslak genoemd. Keldergaten en andere openingen afdekken is het beste wat je kan doen. (LA)

Friday, August 01, 2008

Ondanks klachten: dieren zien er piekfijn uit

Vaassen - Hoewel sommige mensen anders willen doen geloven, zijn de dieren van De Kouwenaar in goede handen. Dat hebben twee inspectiediensten onafhankelijk van elkaar bevestigd.

Ze hielden onderzoeken naar aanzet van bezwaren over de verzorging van de levende have op het terrein aan de Woestijnweg. Bij de gemeente zijn daar al vaak klachten geweest van mensen. De (anonieme) klagers suggereerden dat zij de toezichthouder daarover hadden aangesproken, maar dat dat tot geen enkele verandering had geleid. De gemeente heeft daarom de inspectiedienst gezelschapsdieren gevraagd een onderzoek in te stellen. Toen de inspecteur in Vaassen was, bleek dat er net iemand van de Landelijke Inspectiedienst was geweest.

Het besluit van beiden was geruststellend: ,,Alle dieren zagen er goed en verzorgd uit en ook de onderkomens waren schoon en zagen er in orde uit”, aldus doen burgemeester en wethouders verslag van de onderzoeken. Ze beseffen dat de conclusies zijn getrokken na een momentopname, maar niettemin mag er volgens het college vanuit worden gegaan ,,dat de dieren in de kinderboerderij goed worden verzorgd''. Het gemeentebestuur heeft het bestuur van de kinderboerderij en speeltuinvereniging daarmee zelfs gefeliciteerd.

Beheerder Gerrit Bosch is heel tevreden mee, want hij begrijpt ,,helemaal niets'' van de klachten en klagers. ,,Vorig jaar is de AIVD hier twee keer geweest en de twee keren was het volledig in orde. En drie weken terug stond hier ineens een politieagent die een melding had gekregen, maar die kon ook alleen maar vaststellen dat alles oké is.''

Hij is al dertig jaar met de verzorging voor de konijnen, geiten, ezel, kippen, pauwen, eenden en duiven bezig en er is eigenlijk nooit iets bijzonders mee. ,,Ja, we ruimen niet elke dag stront, maar dat hoeft ook niet. het is overal schoon hoor. We zijn gek op de dieren, dan is het toch logisch dat je ze goed verzorgt.''

Terwijl hij dat zegt, bewijst een van de pauwen verzot op zijn verzorger te zijn. Als die zijn koffie pakt, komt hij stukjes boterham bietsen, die hij uit de hand gevoerd krijgt.(LA)