Tapio21

Tapio is de god van de natuur, meteen het onderwerp van deze blog.

Wednesday, April 30, 2008

Groen! niet te spreken over energieplan

Groen! is niet te spreken over het plan van de Federale regering om terug te investeren in nieuwe kerncentrales. In de begroting van klimaatminister Paul Magnette (PS) staat ingeschreven dat de rooms-blauw-rode regering zich in 2008 engageert om vanaf 2009 te investeren in onderzoek naar de vierde generatie kerncentrales, terwijl er volgens de oppositiepartij geen budget is uitgetrokken voor onderzoek naar duurzame energie.

Groen! meent dat de klimaatminister nu al zijn beloftes niet nakomt. “Magnette blaast warm en koud tegelijk. Enerzijds verklaart hij volop te willen gaan voor duurzame energie, maar anderzijds pompt hij zijn middelen in het verder bewandelen van het nucleaire pad. Ons land zal binnenkort als eerste kunnen uitpakken met een proefcentrale van de vierde generatie en dat terwijl we vandaag volop moeten inzetten op alternatieve stroomopwekking”, zegt parlementslid Tinne Van der Straeten.

In 2002 nam de groen-paarse regering de beslissing om de kerncentrales te laten uitdoven, voornamelijk om een halt te roepen aan het radioactieve afval dat tienduizenden jaren actief blijft. De regering besliste toen om meer te investeren in meer duurzame vormen van energieopwekking. Groen! is van mening dat Magnette er nu een tegengestelde mening op nahoudt. (LA)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home