Tapio21

Tapio is de god van de natuur, meteen het onderwerp van deze blog.

Friday, March 28, 2008

Veel te veel fijn stof in Vlaanderen


Volgens de huidige Europese richtlijn voor fijn stof gaat het in Vlaanderen bijzonder fout. Dat geeft Hilde Crevits, Vlaams minister van leefmilieu, toe. In verscheidene meetstations wordt de dagnorm van 50 microgram per kubieke meter fijn stof meer dan 35 keer per jaar overschreden, maar de norm voor het jaargemiddelde wordt volgens minister Crevits wel degelijk gehaald.


"De Europese Commissie zal in haar beoordeling van de Belgische situatie wellicht rekening houden met de inspanningen die worden geleverd,” zegt Crevits. De minister merkt op dat er een richtlijn in aanmaak is die het de lidstaten mogelijk stelt een derogatieverzoek in te dienen. Zulk derogatieverzoek zorgt voor extra tijd om aan de gestelde dagnorm voor fijn stof te voldoen. "Als de Europese Commissie dit goedkeurt, zijn wij niet meer in overtreding,” aldus de minister.


De minister duidt ook aan dat het fijn stof dat in Vlaanderen wordt gemeten, niet allemaal uit Vlaanderen komt. Volgens Vlaams parlementslid Rudi Daems is het een ernstig probleem dat de minister toegeeft dat Vlaanderen de opgelegde norm niet haalt en erger nog dat Crevits het gezondheidsprobleem dat door fijn stof ontstaat, miskent. Een uitstel is volgens Daems dan ook dom. “Het negatief effect van het fijn stof dat wij uitvoeren, is dubbel zo groot als dat van het stof dat wij invoeren,” benadrukt hij nog. (HJL)

Thursday, March 27, 2008

Vervroegde bloesems door winteroffensief

De bloei van de fruitbomen zal zich dit jaar tien dagen vroeger inzetten dan normaal. Dat heeft het Proefcentrum Fruitteelt uit Sint-Truiden gemeld. Dat is te wijten aan de koude van de jongste dagen. Het is moeilijk juist te bepalen wanneer de fruitbomen in bloei staan. Dat is immers afhankelijk van de weersomstandigheden. Toeristen kijken er echter naar uit om de
Haspengouwse regio bezoeken.


“Sedert de uitzending van de televisiereeks 'Katarakt' hebben de kijkers kunnen genieten van deze prachtige regio en wordt nu hun honger om de bloesems en het prachtige landschap te bezoeken aangescherpt,” aldus Ghilaine Hendricx van Toerisme Sint-Truiden. “Van toeristen krijgen wij dagelijks de vraag wanneer we best naar de fruitstreek komen. Een juist antwoord op die vraag kunnen wij echter niet geven.” Zij verwijst naar www.bloesemfeesten-haspengouw.be. Op deze website is de evolutie van de bloesems via de bloesemmeter dagelijks te volgen.


Het proefcentrum verwacht half april de volle bloei. “Dit jaar verwachten we een gespreide bloei in tegenstelling met vorig jaar,” aldus nog Ghilaine Hendricx. De Bloesemfeesten in april zijn met jaarlijks ongeveer honderdduizend bezoekers het eerste grootste toeristische event van het jaar in Vlaanderen. Dit jaar is ‘Katarakt’ de gangmaker voor het toerisme. De fruitstreek heeft daardoor volgens Sylvain Sleypen, provinciaal gedeputeerde voor toerisme, op dit ogenblik geen bijkomende impulsen nodig. (HJL)

Wednesday, March 26, 2008

Antartica verliest enorme brok ijs

In het westen van Antartica is een ijsblok van 415 vierkante kilometer afgebroken. De desintegratie van het blok, gelegen van de rand van de Wilkins Shelf is in februari van dit jaar begonnen. Onderzoekers ontdekten het gebeuren via satellietopnames en richtten dadelijk de satellietcamera's op het betrokken gebied. Met filmopnamen is het hele desintegratieproces vastgelegd.


"Het is iets wat we niet vaak te zien krijgen,” zegt Ted Scambos van het National Snow and Ice Data Center in Boulder in de Amerikaanse staat Colorado. “Barsten vullen zich met water, waarna het ijs afbreekt en kantelt.” Grote en dramatische desintegraties werden ook al in 1995 en 2002 opgemerkt. De wetenschappers verwachten en vrezen dat de restanten van de Wilkins Shelf over een vijftiental jaren zal afbreken.


Nieuw onderzoek geeft aan dat de ijskap van de West-Antarctica veel sneller afsmelt dan de afgelopen millennia het geval was. De geleerden zijn verdeeld over de oorzaak dan die dooi, maar de meeste geloven toch dat het een mogelijk gevolg is van een klimaatwijziging. Volgens wetenschappers is het proces van het afslanken van de polen nog maar een begin, want de gletsjers kunnen de volgende jaren gemakkelijk met een verdubbelde snelheid afsmelten. (HJL)

Friday, March 21, 2008

Methaansporen in Vulpecula-stelsel

Onderzoekers hebben methaan-moleculen ontdekt op de planeet HD 189733b in het Vulpecula-stelsel. Het is volgens de Britse zender BBC de eerste keer dat er buiten het zonnestelsel methaan is waargenomen. Deze waarneming is volgens de onderzoekers een belangrijke stap naar mogelijk nieuwe werelden waar een vorm van leven zou kunnen aanwezig zijn.


De ontdekking werd gedaan door een team astronomen, bestaande uit Mark Swain en Gautam Vasisht van het Jet Propulsion Laboratory van de NASA in Pasadena en Giovanna Tinetti van het University College Londen. Planeet HD 189733b heeft ongeveer dezelfde temperatuur zoals Jupiter. Dit zou kunnen betekenen dat er in het helaal andere planeten zijn die een organisch leven kunnen omvatten. Jupiter heeft dezelfde temperatuur als de ontdekte planeet.


Methaan is samengesteld uit waterstof en koolstof. Dit is één van de meest eenvoudige organische verbindingen. Deze verbinding wordt frequent waargenomen in vele atmosferen uit het zonnestelsel. Men vermoedt dat onder bepaalde invloeden, waarvan de oorzaken nog niet gekend zijn, die verbinding met methaan bepaalde chemische reacties kan uitlokken die tot het ontstaan van leven kunnen leven. (HJL)

Thursday, March 20, 2008

Douane in de bres voor milieu

Naast hun gewone taak, doen douaniers ook inspanningen voor het milieu. Dat heeft de dienst van Douane en Accijnzen bekend gemaakt. Binnen de Europese Unie worden in de strijd tegen namaakproducten jaarlijks ongeveer 100 miljoen goederen in beslag genomen. Tot vandaag werden die vernietigd door verbranding. Maar dat draagt volgens de douanediensten niet bij tot het behalen van de Kyoto-normen.


Om die reden organiseerde België een werkgroep om te bestuderen hoe men die producten
een nieuw leven zou kunnen geven. Om die problematiek te bespreken, is de werkgroep, die actief is onder leiding van de Europese Commisie, al een eerste keer in Brussel samengekomen met de vertegenwoordigers van Luxemburgse, Duitse, Poolse en Belgische douanediensten.


Een eerste alternatief werd vorig jaar al toegepast, toen enkele miljoenen schoenen werden gerecycleerd. Zij werden gebruikt voor de vloerbekleding van sporthallen en als ondergrond voor atletiekpistes, namaakparfum als brandstof. Textiel kan omgevormd worden tot poetsdoeken voor garages en alcoholische dranken kunnen als basis voor het aanmaken van antivriesproducten voor auto's gebruikt worden. (HJL)

Wednesday, March 19, 2008

Meer windenergie voor een witte Noordpool

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) vraagt de inplanting van een groot windenergiepark
in de Noordzee. Dit blijkt de enig mogelijke oplossing te zijn om het energieverbruik met 20 procent om te zetten naar duurzaam energieverbruik. Deze mededeling staat centraal in de WWF-campagne 'Draag bij aan een witte Noordpool’. De Noordpool is de grootste biotoop van het noordelijk halfrond en is ook thuisbasis van de ijsbeer, het grootste landroofdier van de wereld.


”Wij kunnen de Noordpool slechts een toekomst bieden, als wij een andere strategie volgen,” aldus het WWF. Volgens de organisatie gaat de aantasting van de Noordpool sneller dat er wetenschappelijk was voorzien. De ontworpen computermodellen omtrent het smelttempo van zeeijs, worden ingehaald door de praktijk. Indien er niet ingegrepen wordt, zal aan het einde van deze eeuw tweederde van de ijsberenpopulatie verdwenen zijn.


De burger is volgens het WWF echt bezorgd over de huidige toestand van de Noordpool. Dat blijkt volgens de organisatie uit een Nederlands onderzoek van het bureau PanelWizard. Daarbij wordt opgemerkt dat de burger een verband legt tussen het gebruik van fossiele brandstoffen en het smelten van de Noordpool. Het merendeel van de ondervraagden ziet windenergie als de beste vorm van duurzame energie. Daarbij wordt gedacht aan de oprichting van een groot windmolenpark in de Noordzee met een capaciteit van 6.000 megawatt. (HJL)

Tuesday, March 18, 2008

Galapagos schakelt over naar groene energie

Met de opening van een windpark op de Galapagos-eilanden geeft Ecuador het startsein om een einde te maken aan de oliehonger van de archipel. Precies vijfhonderd jaar geleden heeft men die eilanden ontdekt. Maar die ontdekking heeft het milieu op die archipel geen goed gedaan. De Ecuadoraanse president Rafael Correa heeft de beslissing genomen om de Gelapagos-eilanden tegen 2015 olievrij te maken.


Als aanzet voor die toekomst wordt er een eerste windmolenpark voor ongeveer zeven miljoen euro aangelegd. Het toerisme op de Galapagos-eilanden kent een grote groei, maar dat kan een ernstige bedreiging vormen van het unieke ecologisch systeem dat op de archipel aanwezig is. De Galapagos-eilanden zijn door de Unesco als werelderfgoed erkend en 97 procent van het gebied is beschermd.


President Correa heeft de noodtoestand over het gebied uitgeroepen en beperkingen opgelegd aan het aantal vluchten, toeristenvisa en vergunningen. De bevolking is voor zijn voorzieningen volkomen afhankelijk van het vaste land. Dat geldt ook voor de brandstof. Voortaan moet 50 procent van de energie op het eiland uit drie turbines van 800 kilowatt komen. Het nieuwe windenergiesysteem is onderworpen aan strenge eisen om het ecosysteem op de eilandengroep zo weinig mogelijk te beschadigen. (HJL)

Monday, March 17, 2008

Plantenwereld raakt in de war

Tijdens de maand januari was het gemiddeld vier graden te warm. In februari trokken de mensen zelfs naar de kust. Dat zegt de Nationale Plantentuin uit Meise. Die warmere temperaturen brengen heel wat dier- en plantensoorten in de problemen. De problematiek is volgens de Nationale Plantentuin bijzonder complex en valt ook heel moeilijk te hanteren, maar kan zware gevolgen hebben.


“De natuur tracht zich aan te passen aan de temperatuurswijzigingen,” aldus de Nationale Plantentuin. “Bepaalde dier- en plantensoorten kunnen daar hun voordeel uit trekken, maar vele zullen op bepaalde termijn niet meer aanwezig zijn. De inlandse planten, van beuk tot appelboom krijgen het moeilijk. Dit creëert een opstapeling van moeilijkheden, die zware gevolgen kunnen hebben.


Dieren en planten moeten volgens de Nationale Plantentuin die mengeling van bedreigingen ondergaan, waaronder wereldwijde bodem-, lucht- en waterverontreiniging. “Dan spreken we nog niet over de herverkaveling van het leefgebied, populatieherverdeling en de genetische verarming door ontbossing of overbevissing Deze moeilijke toestanden worden veroorzaakt door de mens, die daarbij een centrale en invloedrijke rol speelt.”


De Nationale Plantentuin zegt dat onze bossen onder stress staan. De beuken in het Zoniënwoud verliezen reeds in juni hun bladeren. Dit heeft een nefast effect op de lengte van hun groeiperiode en insecten en microben. “Dat is een complexe probleemstelling, waar men geen klare wijn kan schenken. Men kan niet alle factoren inschatten. Wanneer een natuurkalender door externe omstandigheden uit evenwicht wordt gebracht, kan dit nare gevolgen hebben.” (HJL)

Friday, March 14, 2008

Bayer Antwerpen plant 20.000 bomen

Het chemiebedrijf Bayer Antwerpen heeft de eerste van de 20.000 bomen geplant die op het domein Ertbrugge tussen Deurne en Wijnegem komen. Het domein wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Volgens Hilde Crevits, Vlaams minister van leefmilieu, is dit een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen de overheid en een chemiebedrijf, die leidt tot een nieuw bos dat voor iedereen toegankelijk zal zijn.


Onder het motto ‘Billion Tree Campaign: Plant for the Planet’ voeren het milieuprogramma Unep van de Verenigde Naties en Bayer een unieke campagne om wereldwijd een miljard bomen te planten. Bayer België-Luxemburg engageert zich daarbij om 10.000 bomen te planten. Daarnaast worden de personeelsleden en oud-collega’s aangezet om de actie te steunen en met hun vrijwillige bijdrage het aantal Bayer-bomen te verdubbelen.


De opbrengst van de bomenverkoop gaat naar de actie 'Kom op tegen Kanker'. Op die manier zorgt het bos volgens het kabinet van Crevits voor een beter milieu en een goede gezondheid. In de provincie Antwerpen alleen al moeten er dit jaar ongeveer 80.000 bomen geplant worden. Er werd bij deze gelegenheid ook op gewezen dat het voor de derde keer op rij is dat Vlaanderen erin geslaagd is om de uitstoot van broeikasgassen te doen dalen. (DW)

Thursday, March 13, 2008

Dolfijn redt gestrande walvissen

In Nieuw-Zeeland is een dolfijn als redder in nood opgetreden om twee gestrande walvissen de weg naar de vrijheid te tonen. De dolfijn Moko is een bekendheid bij de plaatselijke bevolking, daar hij graag met de badgasten speelt. Twee dwergpotvissen, een moeder met haar kalf, raakten vast in ondiep water dicht bij de plaats Mahia. Plaatselijke reddingswerkers trachtten de potvissen tevergeefs terug naar open zee te krijgen.


De dieren waren zodanig gedesoriënteerd en liepen tot viermaal toe vast op een zandbank. Toen begon het erop te lijken dat men de walvissen zou moeten doden, aangezien ze een langzame verstikkingsdood tegemoet dreigden te gaan. Dat lot wou men hen besparen, maar plots dook Moko op en hij wist de walvissen ertoe aan te zetten hem een 200-tal meter te volgen langsheen de kustlijn naar de open zee.


Volgens één van de reddingswerkers was dit een hele speciale ervaring. Hij voegde eraan toe dat dit de beste dag van zijn leven was. Volgens zeezoogdierendeskundige Anton van Helden is het geweten dat dolfijnen zich efficiënter gedragen dan reddingswerkers. Tevens is geweten dat zij een speels gedrag vertonen met andere diersoorten. Maar van zulke reddingsactie had hij echter nog nooit gehoord. (HJL)

Wednesday, March 12, 2008

Internationale dag van de biodiversiteit

Op zaterdag 22 mei wordt de ‘Internationale Dag van de Biodiversiteit’ georganiseerd. Onder het thema ‘biodiversiteit: voedsel, water en gezondheid voor iedereen’ willen de Verenigde Naties niet alleen de aandacht vestigen op het belang van de biodiversiteit, maar ook op de bedreigingen. Op dit ogenblik zou tussen één derde en de helft van de soorten in België bedreigd zijn.


Gezien de bezorgdheid omtrent de sociale, economische en culturele gevolgen en achteruitgang van biodiversiteit hebben de Verenigde Naties 2010 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Ook in België wil het Nationaal Knooppunt Biodiversiteit daarrond een uitgebreid samenwerkingsverband creëren. Daar wil men de gewesten, gemeenschappen, federale instanties en alle natuur- en milieuverenigingen bij betrekken.


Wetenschappers schatten het totaal aantal verschillende soorten op aarde tussen 3 miljoen en 100 miljoen, waarvan slechts 1,9 miljoen zouden geïdentificeerd zijn. Biodiversiteit wordt bedreigd door menselijke activiteiten, zoals een overexploitatie van rijkdommen door jacht, visvangst en bosexploitatie, een vernietiging van habitats door urbanisatie en ontbossing, vervuiling door verkeer, verwarming, industrie en landbouw en de invoer van niet inheemse soorten.


Wereldwijd zouden 24 procent van de zoogdieren, 12 procent van de vogels en 49 procent van de vissen met uitsterven bedreigd zijn. Ook talrijke ecosystemen worden bedreigd. Zo heeft de Europese Unie meer dan de helft van zijn wetlands verloren, terwijl slechts een heel klein deel van de natuurlijke bossen van Europa intact zijn gebleven en vele mariene ecosystemen werden verstoord. (HJL)

Tuesday, March 11, 2008

Bezoekerscentrum voor Webbekoms Broek

In het natuurgebied Webbekoms Broek is een nieuw bezoekerscentrum geopend. Dat sluit aan bij het provinciaal domein Halve Maan. Het is de bedoeling om recreatieve bezoekers te stimuleren om ook een stap in de natuur te zetten. De benedenverdieping van het gebouw werd volledig omgetoverd tot een permanente interactieve tentoonstelling. Dat kostte ongeveer 200.000 euro.


Bovendien sluit het domein aan op enkele bestaande wandel- en fietsroutenetwerken. In de ecotuin werd een mini-Hageland nagebouwd. De tuin vertoont de typische landschapskenmerken uit de streek, met holle wegen, fruitbomen en hagen. In de toekomst moet de tuin ook een thuis worden voor kikkers, watervogels en hagedissen. In de tuin werden verharde wandelpaden aangelegd.


Vanaf dit najaar wil het bezoekerscentrum geleide gps-tochten organiseren. De grootste aantrekkingspolen van de Halve Maan blijven het zwembad en het strand. Maar Ria Schepmans, directeur van de Halve Maan, benadrukte dat de recreanten dankzij het nieuwe bezoekerscentrum ook de kans krijgen kennis te maken met de natuur van het Webbekoms Broek.

Monday, March 10, 2008

Klimaatverandering rem op ontwikkelingshulp

Een kwart van de ontwikkelingshulp schiet tekort omdat het klimaat op hol slaat. Charles Michel, minister van ontwikkelingssamenwerking, heeft daarom aan de wereldvermaarde klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele gevraagd te onderzoeken hoe de Belgische hulp beter aan de grillen van de klimaatverandering kan weerstaan. Het feit dat arme landen het hardst getroffen worden door de opwarming, doet ook de noodzaak aan meer doelgerichte projecten duidelijk worden.


Liefst 55 procent van de projecten van de Wereldbank is klimaatgevoelig en een kwart ervan riskeert schade op te lopen door de klimaatverandering. Veel klassieke landbouw- en waterprojecten lopen schade op door extremer weer, onverwachte droogtes, smeltende gletsjers en overstromingen. Ook bijvoorbeeld steun aan lokale visserij moet herbekeken worden omdat er steeds meer soorten bedreigd zijn.


Daarnaast hebben steeds meer mensen in arme landen hulp nodig net omdat het op hol geslagen klimaat hun broodwinning aantast. “Dat net landen die het minst bijdragen tot de klimaatverandering, het hardst getroffen worden, is een dubbel onrecht,” aldus Marc-Olivier Herman, campagneleider van Greenpeace België. “Wij hebben de plicht onze hulp op die klimaateffecten toe te spitsen.”


Er is volgens Marc-Olivier Herman altijd een spanningsveld tussen armoede bestrijden en klimaatschade vermijden. “Die teelten steunen is nodig voor die gemeenschappen,” geeft hij toe. “Maar door bijvoorbeeld te drogen met zonne-energie voorkomt men meer uitstoot en blijft de ontwikkelingshulp solide. Op dit moment wordt maar twee procent van de ontwikkelingshulpprojecten getoetst aan klimaatgevoeligheid.

Sunday, March 09, 2008

Christie’s veilt dinosaurusskelet

Het veilinghuis Christie's veilt op 16 april in Parijs het meer dan 65 miljoen jaar oud skelet van een Triceratops. Meer dan 70 procent van het 7,5 meter lange skelet van de dinosaurus zou authentiek zijn. De Triceratops is 7,5 meter lang en heeft een gewicht van ongeveer 2 ton. Het veilinghuis zegt te verwachten een prijs van ongeveer 500.000 euro te kunnen krijgen voor het skelet.


Het gaat volgens specialisten om een jonge Triceratops, gezien een volwassen Triceratops 9 meter lang is en ongeveer een 5,5 ton weegt. De Triceractops draagt ook de bijnaam van driehoornige snuit en komt uit de Amerikaanse staat North Dakota. De dinosaurus wordt geklasseerd tot de groep van ceratopsida, de categorie van de gehoornde viervoetige dinosaurussen.


Er zijn verschillende soorten van ceratopsiden gevonden met een verschillend uiterlijk. Nier zozeer de bouw van het lichaam verschilt, maar vooral in de kraag en hoorns. Hij was een planteter en legde soms tot 20 eieren. Men kan ze verlijken met de neushoorns, die ook in kuddes leven. Naast musea en andere instellingen kunnen ook particulieren een bod uitbrengen op het skelet. (HJL)

Saturday, March 08, 2008

Belgisch trekpaard niet in gevaar

Voor het tweede jaar op rij werden vorig jaar in Vlaanderen meer Belgische trekpaardveulens opgenomen in het stamboek van de Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard. Dat heeft Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, bekend gemaakt. Op dit ogenblik zijn in het stamboek iets meer dan 700 paarden opgenomen. In het topjaar 2000 telde het stamboek 781 exemplaren.


Volgens het Vlaams parlementslid Patrick De Klerck (Open VLD) gaat het snel achteruit met het Belgische trekpaard. Er komen minder nieuwe veulens en ook de handel zou totaal stilgevallen zijn. Maar volgens minister-president Kris Peeters is die vrees ongegrond. Minister Peeters merkte ook op dat het verbod op blokstaarten van eind 2001 evenmin geleid heeft tot een significante daling van het aantal veulens.


Begin jaren tachtig raakte de fokkerij van het Belgisch trekpaard in het slop. Het trekpaard had zijn bestemming in de landbouw nagenoeg volledig verloren. Meerdere toppaarden trokken naar Nederland, waaronder vele van de beste Vlaamse hengsten. Het aantal veulens daalde onder het alarmerende peil van 500 stuks. Onder meer dankzij de introductie van een veulenpremie kende de fokkerij later echter weer een heropbloei.


De minister-president voerde aan dat de Vlaamse Confederatie van het Paard voor dit en vorig jaar een subsidiebedrag zal ontvangen van ruim 84.000 euro. Dat geld zal onder meer dienen voor het behoud van het genetisch patrimonium. Kris Peeters zei verder ook een extra inspanning te willen doen om het beleid rond levend erfgoed in Vlaanderen te coördineren, waarbij moet nagegaan worden of extra initiatieven mogelijk zijn.

Friday, March 07, 2008

PITO Mechelen laureaat op Florex-beurs

De leerlingen van het zevende jaar bloemtechnieken van het Provinciaal Instituut voor Tuinbouwonderwijs in Mechelen (PITO) hebben op de Florex-beurs, gericht op floristen en mensen uit de cadeaubranche, met hun stand rond de Paastijd de eerste prijs gewonnen. De PITO-studenten wonnen in totaal voor 500 euro cadeaubonnen bij Agora, Serax en Smithers Oasis.


Begin februari werden zes vakscholen uitgenodigd op de Florex-beurs in Brussel. Voor de inrichting van hun stand mochten de scholen kiezen uit de thema's lente, Pasen, Valentijn, bruidswerk en tafelversiering. Namens het PITO namen Lotte Begine, Katrien De Pauw, Tamara Laeremans Tamara en Andy Munters van het zevende jaar bloemtechnieken aan het PITO Mechelen aan de wedstrijd deel.


Er raakte ook bekend dat het provinciebestuur de renovatie en restauratie van het historische waardevolle hoofdgebouw van het PITO Mechelen heeft goedgekeurd. Met de renovatie is een investering van 1,5 miljoen euro gemoeid. De vleugel werd gebouwd in de tweede helft van de jaren twintig, volgens de zogenaamde Nieuwe Zakelijkheid. Architect was Mechelaar Jan Lauwers, die in Mechelen nog enkele gebouwen in deze bouwstijl heeft gerealiseerd.

Thursday, March 06, 2008

Mexico wil recordaantal bomen planten

De Mexicaanse regering wil dit jaar 280 miljoen bomen planten, 30 miljoen meer dan vorig jaar. Geen enkel ander land doet meer. Een jaar geleden lag het herbossingprogramma onder vuur, een gebrek aan ambitie en mooie schijn. Nu krijgt de regering van verschillende kanten een applaus. Maar de milieuvereniging Greenpeace heeft veel kritiek op de massale aanplantingen.


Het aanplantingsproject G-Bosques is een samenwerkingsverband met sociale organisaties en bosbouwondernemingen. De Mexicaanse regering heeft geen bepaalde zones afgebakend voor de herbebossing. De bomen worden gepland op de gronden van eigenaars of deelstaten die erom vragen. Vorig jaar kreeg de Nationale Commissie (Conafor) 80.000 aanvragen. Amper de helft daarvan kon worden uitgevoerd. Voor dit jaar heeft elke deelstaat herbebossingdoelstellingen vastgelegd. Daarmee komt men aan 280 miljoen bomen voor een oppervlakte van 600.000 hectaren.


Volgens Vicente Arriaga, de coördinator van Conafor, verdwijnen er per jaar 300.000
hectaren bos in Mexico. “Binnen een tiental jaar zal Mexico volgens de verantwoordelijken van het herbebossingsprogramma de ontbossing in het land in evenwicht hebben gebracht. Volgens Greenpeace wordt dat geld echter slecht besteed, daar van de nieuwe inplant slechts een fractie overleeft. "Het programma is een mislukking," aldus een woordvoerder van Greenpeace.


Het VN-milieuprogramma (UNEP) wil dat er dit jaar in heel de wereld één miljard bomen worden geplant. (HJL)

Wednesday, March 05, 2008

Visbestand onder invloed van de pil

Verschillende onderzoeken tonen aan dat het stijgend gebruik van de anticonceptiepil,
antidepressiva en antibiotica een reële schade veroorzaken aan de wereldwijde visbestanden. De vorsers roepen om een extra zuivering van het rioolwater vooraleer het in de rivieren, meren of in zee terecht komt. De metabolieten van deze middelen hebben volgens Karen Kidd, wetenschapper aan de University of New Brunswick in Canada, zowel hun inwerking bij de mens als bij vissen.


Kidd voegde oestrogenen toe aan een zuiver Canadees meer en bestuurde gedurende drie jaar de gevolgen ervan. In het tweede jaar van deze proefopzet merkte zij op dat mannelijke vissen eitjes begonnen produceren. Volgens Kidd werden vooral vissen met een jonge levensduur heel snel beïnvloed. Een bepaalde vissoort de fathead minnow, een soort die slechts twee jaar oud wordt, werd sterk getroffen. Na twee jaar was de populatie reeds met 99 procent verminderd.


Daarna volgende de grote vissoorten waaronder de forel, die het moeilijk kreeg om voedsel te vinden, met als gevolg dat het forelbestand met bijna een derde slonk. Vissen, schildpadden en heel de zeefauna zwemt in een constant bad van metabolieten van hormonen, antibiotica en chemicaliën. Hetzelfde fenomeen werd waargenomen door Steven Bay, wetenschapper bij het Southern Califonia Coastal Water Research van Californië, die een studie uitvoerde bij tarbot, die op de bodem van de zee leeft.


Ook bij de tarbot werd waargenomen dat 90 procent van de mannelijke vissen eitjes ontwikkelden en met eenzelfde oestrogeen gehalte als bij de vrouwelijke exemplaren. "Elke dag komen er vier miljard liter rioolwater in de kustwateren terecht," zegt Bay, die in alle onderzochte stalen van het rioolwater oestrogenen ontdekte. Volgens Kidd is de technologie voor zuivering al aanwezig en niet ingewikkeld om die in te schakelen in de bestaande systemen. (HJL)

Tuesday, March 04, 2008

Anticonceptie voor Zuid-Afrikaanse olifanten

Wordt het toeristisch Kruger Park in Zuid-Afrika binnen de kortste termijn een kale steppe door de overpopulatie van olifanten? Na hevige controverses die vijf jaar duurden, heeft de regering van Zuit-Afrika besloten om het afschieten van olifanten toe te laten. In het Kruger Park heeft men de afgelopen 10 jaar een verdubbeling waargenomen van het aantal olifanten. Men vreest dat de natuurlijke voedingsvoorraden binnen de kortste tijd op geraken, met het risico op een vernielde biotoop.


Alles stond in het teken van de toerist, zodoende dat de parktoezichters mede verantwoordelijk zijn. "Bij de avondschemering kwamen de olifantenkuddes eten en drinken bij de groene waterbronnen en konden de toeristen in alle rust de foeragerende dieren gadeslaan," dixit emeritus hoogleraar Ben Colenbrander van de Universiteit van Utrecht, die onderzoek deed in Zuid-Africa voor het toedienen van anticonceptie om de uit de handlopende groei van olifantenkuddes af te remmen.


Het onderzoek wordt nu gecoörineerd door Tom Stout van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Men onderzocht of andere mogelijkheden, zoals het verplaatsen van de kuddes en of anticonceptie, een mogelijk uitkomst zou kunnen bieden. Om verscheidene redenen bleek een verplaatsing uitgesloten te zijn. Dus kwam de anticonceptie terug op de voorgrond. Die heeft ook zijn nadelen, maar is toch diervriendelijk. Mocht dat niet lukken, moet men overgaan naar drastische maatregel van het afschieten van olifanten, maar daar is niemand voorstander van. (HJL)

Monday, March 03, 2008

Visdieven krijgen nieuw broedgebied in Wintam

In het gebied rond Bornem heeft de vereniging Waterwegen en Zeekanaal aan de oude Wintamsluis ter beschikking gesteld aan Natuurpunt. De bedoeling is om er een nieuwe broedplaats voor visdieven in te richten. Kevin Polfiet, woordvoerder van Natuurpunt, verklaarde dat deze oude zeesluis een geleidingswerk was tussen de Rupel en het Zeekanaal in Bornem, Maar al lang in onbruik is geraakt.


Bij de inrichting van het Noordelijk Eiland door Waterwegen en Zeekanaal en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), werden verschillende broedparen geobserveerd. Daar willen de twee verenigingen concrete daden stellen om meer aangepaste broedplaatsen voor visdieven te realiseren. In België en Nederland en ook in andere gebieden in Europa worden de visdieven gedurende de broedperiode waargenomen.


De uitgekozen regio is volgens Natuurpunt de ideale biotoop voor de visdieven, dankzij de aanwezigheid van schelpbanken, zandvlaktes en moerasgebieden. De twee verenigingen slaan te handen in elkaar om de mogelijkheid te onderzoeken om de oude beschadigde broedplaatsen, die eruit zien als drijvende nestvlotjes, op het Noordelijk Eiland te herstellen. Volgens An Wouters van ANB maken deze nestvlotjes deel uit van een succesvol proefproject. Natuurpunt is al van start gegaan met de nodige voorbereidingen. (HJL)