Tapio21

Tapio is de god van de natuur, meteen het onderwerp van deze blog.

Friday, May 02, 2008

Afkoelingsfase zal aardopwarming weldra fnuiken

De komende tien jaar zou de temperatuur op Aarde wel eens gewoon stabiel kunnen blijven. Dat zou volgens wetenschappers het gevolg zijn van natuurlijke klimaatcycli, waarbij we nu een afkoelingsfase tegemoet komen.

Duitse klimatologen schreven hun ondervindingen in het blad Nature, maar stellen dat de temperaturen tegen 2020 weer stevig naar de hoogte zullen klimmen.

Alles zou relatief zijn met de natuurlijke cyclus van de oceaantemperaturen, beter bekend als de Atlantische Multidecimale Schommeling. De oorzaak van de schommeling is nog niet goed gekend, maar ze vindt om de 60 à 70 jaar plaats.

De onderzoekers benadrukken dat het moeilijk is om voorspellingen te doen omdat er weinig gegevens beschikbaar zijn over belangrijke processen zoals de Golfstroom die warmte meedraagt naar de noorden van de Atlantische Oceaan. Desondanks is nu aangetoond dat de temperatuur die wordt aangedragen naar Noord-Atlantische wateren aan het afkoelen is.

Voor de wetenschappelijke wereld is deze bevinding niet erg verrassend. De snel stijgende temperaturen in de jaren '90 werden al aan die oceaancycli toegeschreven. De onderzoekers zeggen dat hiermee de langetermijnvoorspellingen niet worden tegengesproken en dat de gemiddelde temperatuur binnen enkele tientallen jaren hoger zal liggen dan nu.

"Voor overheden is deze bevinding belangrijk om daar hun beleid op af te stellen", zegt Noel Keenlyside van de Universiteit van Kiel. (LA)

Thursday, May 01, 2008

WNF helpt bedreigde Indische bruinvis

Medewerkers van het Wereld Natuur Fonds in China zetten begin april een 3-daagse reddingsoperatie op touw voor de Indische bruinvis in de Yangtze-rivier. 22 Exemplaren van deze bedreigde diersoort ondergingen een medische behandeling omdat ze gewond raakten tijdens de strenge winter die China heeft gehad.

Net als andere zeezoogdieren moet deze bijzondere ondersoort van de Indische bruinvis, die in de Yangtze leeft, aan het oppervlakte komen om lucht te krijgen. Maar door het abnormaal koude weer vroren grote delen van de Yangtze-rivier afgelopen winter voor het eerst in 30 jaar dicht.

De dieren stootten dus telkens hun kop als ze naar de oppervlakte kwamen en liepen diepe snijwonden op door de scherpe brokstukken ijs waar ze tegenaan zwommen. Vijf dieren bezweken de afgelopen maanden aan het letsel dat zij hierdoor opliepen.

Reden voor de medewerkers van het WNF in China en twee andere natuurbeschermingsorganisaties om de dieren begin april te hulp te schieten. In totaal zijn 22 Indische bruinvissen medisch onderzocht en behandeld. Vijf van deze dieren bleken zwanger te zijn. Daarnaast werden verschillende dieren voorzien van een zender om hun gedrag in kaart te kunnen brengen.

De Indische bruinvis verschilt van andere bruinvissen omdat hij geen rugvin heeft en een sterk gebold voorhoofd heeft. Het soort Indische bruinvis dat in de Yangtze voorkomt (Neophocaena phocaenoides asiaeorientalis) wordt bedreigd door de aanleg van dammen, overbevissing, verslechtering van de waterkwaliteit en landwinningsprojecten. In totaal leven nog ongeveer 2000 Indische bruinvissen in het wild. (LA)