Tapio21

Tapio is de god van de natuur, meteen het onderwerp van deze blog.

Wednesday, October 31, 2007

Lek in Russische nucleaire fabriek

In een nucleaire opwerkingsfabriek in het Oeralgebergte, ten oosten van Moskou, is een radioactief lek geweest. Dat meldt de Russische regering. Er vielen geen gewonden. Het ongeval zou vorige week donderdag plaatsgevonden hebben. Er zou geen gevaar zijn voor de volksgezondheid. De straling in de omgeving van de fabriek zou ‘normaal’ zijn.

De lokale hulpdiensten meldden dat een kapotte kraan ervoor zorgde dat radioactief afval uit een opslagtank in de Mayak-fabriek lekte. De gevaarlijke stoffen zijn hierdoor op een weg terechtgekomen.

Tijdens de periode van de Sovjet-Unie was de fabriek staatsgeheim omdat er atoomwapens geproduceerd werden. In 1957 vond in de fabriek een zeer groot nucleair incident plaats, dat jaren geheim gehouden werd. Pas enkele jaren na het ongeval werd toegegeven dat er iets misgelopen was. (LD)

Monday, October 29, 2007

Biobrandstof is misdaad tegen de menselijkheid

Jean Ziegler, sinds 2000 onafhankelijk expert van de Verenigde Naties, zegt over het recht op voedsel: ‘ Het omzetten van voedselgewassen in biobrandstof is een misdaad tegen de menselijkheid, omdat hierdoor voedselschaarste ontstaat die de voedselprijzen omhoog stuwt, waardoor miljoenen arme mensen honger moeten lijden.’

Momenteel wordt het gebruik van die biodrandstof in plaats van benzine of diesel gepromoot. Zo kan de uitstoot van kooldioxide verminderd worden en de opwarming van de aarde tegengegaan worden. Om 50 liter ethanol te produceren, noodzakelijk voor de biobrandstof, is volgens Ziegler 232 kilogram maïs nodig, dat is evenveel dan strikt noodzakelijk om een kind in Zambia of Mexico een jaar te eten te geven.

Ondertussen is de prijs van tarwe in een jaar tijd verdubbeld en die van maïs verviervoudigd. Vooral arme landen kunnen het voor hun bevolking geïmporteerde voedsel niet meer betalen waardoor die mensen ook geen eten meer kunnen kopen. Ziegler: ‘Dus is het een misdaad tegen de menselijkheid om agrarisch productieve bodem te veranderen in bodem die wordt opgestookt in biobrandstof.’ (LD)

Saturday, October 27, 2007

Vlaamse afvalberg verkleint

Hoewel de Vlaamse bevolking steeds meer consumeert, wordt de huishoudelijke afvalberg steeds kleiner. Vorig jaar produceerde elke Vlaming 531 kilogram afval, dat is 16 kilogram minder dan het jaar voordien. In 2000 produceerden we nog 30 kilogram meer, in 1998 evenveel als nu.

Een verklaring hiervoor is te vinden in het feit dat een steeds groter gedeelte van het huishoudelijke afval, ruim 71 procent, selectief wordt ingezameld en opgehaald. Daarmee staat Vlaanderen aan de wereldtop, aldus Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) in de krant Het Laatste Nieuws. Vlaanderen produceert minder afval dan de omliggende regio’s. (LD)

Friday, October 26, 2007

De Zoom en de Kalmthoutse heide vernieuwd

De komende maanden zullen de aangrenzende natuurgebieden een metamorfose ondergaan. In het kader van een heideherstelproject zal door de Vereniging Natuurmonumenten (NL) en het Agentschap voor Natuur en Bos (BE) 65 hectare dennenbomen gekapt worden. Open natuur zal in de plaats komen van gesloten bossen, daar waar deze aansloten op open zand en heide. De natuurgebieden behoren tot de beschermde leefgebieden in Europa waar specifieke fauna en flora groeien en leven.

Bedoeling van de kapactie is dat oorspronkelijke gewassen zich kunnen uitbreiden of opnieuw vestigen. In dit geval gaat het over struikhei, dophei, klokjesgentiaan, witte en bruine snavelbies en zonnedauw. Verscheidene diersoorten zullen ook tevreden zijn met de nieuwe situatie: de gladde slang, loopkevers en broedvogels.

De open gebieden op de heide zullen door het omkappen van de dennenbomen weer verbonden worden, waardoor een ecologische verbindingszone gecreëerd wordt. Hierdoor kan er opnieuw uitwisseling tussen de soorten plaatsvinden en krijgen deze een groter leefgebied. Groepen dennen en markante, oude bomen zullen blijven staan, onder meer omdat ze belangrijk zijn voor broedvogels als de nachtzwaluw en de boomleeuwerik. (LD)

Thursday, October 25, 2007

Klimaatveranderingen in België

Luc De Bontridder, klimatoloog bij het KMI, stelt doemdenkers gerust met zijn nieuwe klimaatstudie. Volgens dat rapport, dat binnenkort verschijnt, zal het klimaat in België inderdaad veranderen maar hoeven we ons niet meteen aan tornado’s of sneeuwstormen te verwachten.

In samenwerking met de KU Leuven onderzocht De Bontridder welke effecten de klimaatverandering op korte termijn voor België kan hebben. Zo heeft hij een voorspelling voor het jaar 2100 uiteengezet Belangrijkste aanleiding hiervoor was ‘An Inconveniant Truth’, de film waardoor Al Gore tot milieugoeroe werd bestempeld. ‘Iedereen weet nu dat het klimaat aan het veranderen is. Wat ik niet goed vind, is dat sommige mensen in paniek geraken door de film of andere doemscenario’s’ aldus De Bontridder.

Voor België voorspelt De Bontridder minder sneeuw en minder vorst of stormen. We zullen wel meer last krijgen van droogte en hittegolven. Voorts stijgt de zeespiegel en krijgen we nattere winters. (LD)

Tuesday, October 23, 2007

Minder doden door milder klimaat en griepdaling

Op basis van cijfers van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) heeft de Artsenkrant gemeld dat het sterftecijfer daalt. Dit is ondermeer te verklaren door het mildere klimaat, maar ook door het dalende aantal griepgevallen. Het WIV berekende overigens dat er in België dit jaar vierduizend doden minder zullen hebben dan in 2002. In Nederland zouden er volgens vergelijkbaar onderzoek tienduizend doden minder vallen.

Het onderzoek van het WIV kwam er op vraag van Artsenkrant, die de situatie in ons land wilde laten onderzoeken. Dat het aantal sterfgevallen daalt is onder meer te verklaren door het zachtere klimaat. De hittegolven van 2003 en 2006 veroorzaakten onder ouderen vooral veel sterfgevallen. Deze zomer bereikte de temperatuur lagere maxima, waardoor het sterftecijfer lager lag.

Ook griep heeft een belangrijk effect op het sterftecijfer. Tijdens de griepgolf in 2003/2004 stierven beduidend meer mensen dan in de periode erna, waar de cijfers lager dan gemiddeld lagen. In de daaropvolgende jaren 2005, 2006 en 2007 kwam griep verhoudingsgewijs minder vaak voor.(LD)

Monday, October 15, 2007

Brazilië gelooft in toekomst olifantsgras

Na decennialang onderzoek is olifantsgras voor Brazilië de meest belovende biobrandstof. De middelgrote Braziliaanse stroomproducent Sykue Bioenergia zal volgend jaar een eerste elektriciteitscentrale bouwen die met olifantsgras gestookt wordt. Het bedrijf zal dertig miljoen investeren. De brandstof wordt op 4.000 hectare akkers in de buurt van de centrale geteeld.

Oorspronkelijk komt olifantsgras uit Afrika. De plant, die drie tot zeven meter hoog kan worden wordt in Brazilië al een eeuw gekweekt als veevoeder. Droog olifantsgras kan in een verbrandingsoven 25 eenheden energie leveren voor elke eenheid energie die nodig was om het te produceren. Olifantsgras kan 30 tot 40 ton biomassa leveren, per hectare en per jaar, dat is ongeveer het dubbele van eucalyptus, zeer populair in Brazilië. Daarbij heeft olifantsgras minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig dan andere landbouwgewassen.

De productiviteit van het olifantsgras zit volgens onderzoek nog niet aan zijn grens. De 200 bekende soorten werden geselecteerd op basis van hun voedingswaarde voor de veeteelt. Een dochterbedrijf van Embrapa selecteerde nu drie soorten die voor het leveren van energie uiterst geschikt zijn. Enig nadeel aan de grassoort is dat ze veel water nodig heeft, slecht droogt en moeilijk gecomprimeerd kan worden. (LD)

Tuesday, October 02, 2007

Overstroming zorgt voor tomatenoogst

De overstromingen die Halle teisterden in mei en juni hebben geteisterd, hebben een bizar neveneffect gekregen. In het overstromingsgebied groeien her en der tomatenplanten op plaatsen waar het rioolwater naar boven spoot door de felle waterdruk. De buurt zegt al jaren te kampen met de wildgroei van tomatenplanten tussen de straatstenen en in de bloemenperken.


"Lange tijd hebben we niet geweten waar die plantjes vandaan kwamen,” aldus de buurt. “We schreven het fenomeen toe aan mensen die belegde broodjes kochten en de tomaten die ze niet lustten in de struiken dumpten. Maar met de jongste overstromingen in de Halse binnenstad is onze frank eindelijk gevallen. Overal waar rioolresten hun weg vonden, groeiden de tomatenplanten.”


Mensen eten de zaadjes van tomaten mee op, maar ze verteren die niet. Langs de stoelgang komen de zaadjes volgens de buurtbewoners in de rioleringen terecht. Bij een overstroming worden de riolen onder hoge druk uitgespoeld. De zaadjes belanden met de rest van de smurrie op straat. De tomaten die tussen de straatstenen groeiden, werden gewied. De plantjes in de bloemperken heeft men laten staan. De buurt hoopt binnenkort van de oogst te kunnen proeven.

Monday, October 01, 2007

BPK denkt aan grote plantenserre

Op dit ogenblik loopt in Hoogstraten een openbaar onderzoek voor de bouw van een serre van 8,6 hectare, een oppervlakte die te vergelijken is met twaalf voetbalvelden. De serre wordt gebouwd in opdracht van Belgische Plantenkwekerij (BPK) uit Duffel en levert vijftien nieuwe banen op. De nieuwe site geeft BPK de mogelijkheid zich te vestigen in de Noorderkempen en nadien ook in thuisbasis Duffel een renovatie door te voeren.


In Hoogstraten roept het nieuwe project echter herinneringen op aan Belgicaplant. Dat Nederlandse bedrijf wilde in 2000 net buiten het centrum van Hoogstraten een serrecomplex van vijftien hectare neerzetten. Na protest van de buurtbewoners werden de plannen toen echter opgeborgen. Gunter Vercammen, directeur van BPK stelt dat het hier over een kleinschaliger project gaat en bovendien veel verder van de stadsrand van Hoogstraten.


Vlakbij de E19 zal de hinder van het transport volgens Vercammen ook tot een minimum beperkt blijven. Het is de bedoeling dat BPK met deze nieuwe vestiging vaste voet aan de grond krijgt in de Noorderkempen, een tuinbouwgebied in ontwikkeling. Daar wordt de markt op dit ogenblik overspoeld door Nederlandse plantenkwekers, terwijl heel wat tuinders in de regio wat graag een Belgische leverancier zouden zien.


Gunter Vercammen wijst er nog op dat de serre zal voldoen aan de strengste milieunormen. Er komt een schermdoek om lichtpollutie tegen te gaan, er zal verwarmd worden met gas en BPK zal gebruik maken van de modernste technieken om zo weinig mogelijk energie te verbruiken.